Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"

13 grudnia 2022 r. (wtorek) w Państwowym Instytucie Geologicznym–PIB odbędzie się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe projektu pn. „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie do 6 grudnia 2022 r. zgłoszenia udziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy!


Rejestracja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt eCUDO.pl tworzy konsorcjum siedmiu partnerów Projektu:

  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – lider projektu,
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
  • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Uniwersytet Gdański,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Akademia Pomorska w Słupsku.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd (No POPC.02.03.01-00-0062/18-00).

W toku działalności naukowej instytucje partnerów zgromadziły ogromną liczbę danych, w tym także danych geologicznych z polskich obszarów morskich. Genezą projektu było pragnienie udostępnienie tych zasobów szerokiej rzeszy zainteresowanych, nie tylko tych z sektora naukowego i przemysłowego, ale również zwykłym obywatelom zainteresowanym szeroką tematyką oceanograficzną.

Efektem tej idei jest przygotowana przez nas baza danych, obejmującą jak najszersze spektrum informacji na temat środowiska zarówno biotycznego jak i abiotycznego Bałtyku i innych obszarów morskich. Mamy nadzieję, że ta baza danych, wraz z dedykowanymi narzędziami eksploracji, przysłuży się gospodarce w zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich, a także pozytywnie wpłynie na rozwój świadomości przyrodniczej i wrażliwości ekologicznej wśród odbiorców.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Geologicznym PIG–PIB w przy ul. Rakowieckiej 4 (wejście od ul. Wiśniowej) w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się o 08:30 rejestracją uczestników. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Będzie również okazją do zabrania głosu w sprawach potencjału danych oceanograficznych oraz kierunków rozwoju systemów zarzadzania danymi.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ramowy program spotkania

8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników

9:00 – 9:20  Powitanie uczestników, prezentacja Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB

9:20 – 9:55  Sesja 1: potencjał danych oceanograficznych, założenia i cele projektu eCUDO.pl

9:55 – 10:30  Panel: Jak dostępność do danych i wiedzy wpływa na system ekonomiczny i możliwości rozwoju społeczeństwa

10:30 – 10:50  Przerwa kawowa

10:50 – 11:40  Sesja 2: wybrane zasoby danych dostępne w eCUDO.pl i możliwości ich zastosowania

11:40 – 12:10  Przerwa kawowa

12:10 – 13:00  Sesja 2 cd: wybrane zasoby danych dostępne w eCUDO.pl i możliwości ich zastosowania

13:00 – 13:30  Panel: Kierunki rozwoju systemów zarządzania danymi, problemy, możliwości i wyzwania

13.30 – 14.30  Lunch

14.30 – 15.30  Zwiedzanie muzeum / dyskusja / zakończenie spotkania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłaszając swój udział w spotkaniu wyrażają Państwo dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie waszych danych osobowych (adresu e-mail) w celu organizacji "Spotkania konsultacyjno-szkoleniowego projektu Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm), na okres prenumeraty newslettera. Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Szajerka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo dostępu do treści podanych przez Was danych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.