Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w grudniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, przy założeniu wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w grudniu 2022 r. w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Tego sytuacja, lecz o charakterze lokalnym, może wystąpić także w innych rejonach kraju.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. W niektórych rejonach Polski stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami taka sytuacja może mieć miejsce w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego i w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, a także lokalnie w innych rejonach kraju, a w szczególności w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w grudnie 2022 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w grudnie 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Według scenariusza B w grudniu 2022 r. prognozuje się możliwość wystąpienia niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym na znacznych obszarach kraju, przy czym dla województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniej i centralnej części województwa zachodniopomorskiego, południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, północnej części województwa dolnośląskiego, centralnej części województwa świętokrzyskiego oraz na niewielkich obszarach w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części województwa lubuskiego i północnej części województwa podkarpackiego prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki jest największe.

Uwzględniając zarówno wielkość obszaru prognozowanej niżówki w obrębie poszczególnych województw, jak również prawdopodobieństwo jej wystąpienia, stan zagrożenia hydrogeologicznego utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego.

Odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa podlaskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia dla województwa świętokrzyskiego.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 6/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. z aktualizacją informacji o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. 

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w grudnia 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w grudnia 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.12.2022 - 31.12.2022

okl prognoza 11b 2022