PIG-PIB na ELGIP Offshore Geotechnics Workshop

W dniach 14-16 listopada 2022 r. w Zurychu odbyło się spotkanie grupy roboczej ELGIP połączone ze spotkaniem inicjującym międzynarodowy projekt GEOLAB. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowali: zastępca dyrektora d.s. rozwoju, Sekretarz Naukowy dr hab. Piotr Szrek oraz specjaliści z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotermii niskotemperaturowej - mgr inż. Grzegorz Ryżyński i mgr Marta Szlasa.

logo elgip

ELGIP (European Large Geotechnical Institutes Platform) to założone w 2002 roku stowarzyszenie zrzeszające geo-inżynierów i geologów inżynierskich. W ramach stowarzyszenia aktualnie działa 6 grup roboczych, skoncentrowanych na badaniach rozwojowych dla takich zagadnień, jak płytka geotermia, infrastruktura transportowa, grunty organiczne, erozja, zrównoważony rozwój oraz adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych. Geolodzy Inżynierscy z PIG-PIB wspólnie ze specjalistami z Instytutu Techniki Budowlanej od 2007 roku aktywnie działają w stowarzyszeniu jako Warsaw Geotechnical Laboratory Group.

Widok na kampus ETH w Zurychu. (fot. Marta Szlasa)

Widok na kampus ETH w Zurychu. (fot. Marta Szlasa)

Spotkanie w Zurychu odbywające się w budynku ETH (Politechnika Federalna) poświęcone było geotechnicznym i geologicznm aspektom zagospodarowania obszarów morskich (szeroko pojęta tematyka Offshore). Zaprezentowane w ramach ELGIP Offshore Geotechnics Workshop doświadczenia służb geologicznych, instytutów i przedsiębiorstw naukowo-badawczych z krajów europejskich zostaną wykorzystane jako cenny wkład podczas zbierania materiałów do książki/poradnika dotyczącego zagospodarowania wód morskich (zadanie psg) pod roboczym tytułem: Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego. Część druga: morskie farmy wiatrowe wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz podczas prowadzonych w zakładzie BGI tematów związanych z rozpoznaniem dna morskiego Bałtyku w rejonie projektowanych farm wiatrowych.

Sala seminaryjna ETH, Prezentację wygłasza Prof. Dr. Ioannis Anastasopoulos, kierownik laboratorium badawczego ETH. (fot. Marta Szlasa)

Sala seminaryjna ETH, Prezentację wygłasza Prof. Dr. Ioannis Anastasopoulos, kierownik laboratorium badawczego ETH. (fot. Marta Szlasa)

W ramach spotkania ELGIP Offshore Geotechnics Workshop, uczestnicy mogli zwiedzić nowoczesne laboratorium ETH Zurich, w którym prowadzone są m.in. geotechniczne i geologiczno-inżynierskie badania warunków posadowienia farm wiatrowych oraz zaawansowane empiryczne badania z dziedziny mechaniki gruntów (opracowanie nowatorskich modeli konstytutywnych) na urządzeniach typu „centrifuge”.

Uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania laboratorium badawczego. Na zdjęciu urządzenie typu „centrifuge”. (fot. Marta Szlasa)

Uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania laboratorium badawczego. Na zdjęciu urządzenie typu „centrifuge”. (fot. Marta Szlasa)

Drugi dzień spotkań związany był z prezentacjami dotyczącymi efektów projektu Horizon Europe GEOLAB; prezentacje dotyczyły przeciwdziałaniu geozagrożeniom dla infrastruktury krytycznej oraz nowatorskich rozwiązań geotechnicznych w zakresie technik i modelowania (np. na w/w urządzeniach typu „centrifuge”). Podjęto zobowiązanie zorganizowania spotkania ELGIP Board Meeting oraz Miedzynarodowego Warsztatu ELGIP podczas planowanego sympozjum WPGI w 2024 roku, jako osobnej sesji w ramach konferencji z udziałem międzynarodowych uczestników. Deklarację chęci bycia gospodarzem Elgip Board Meeting złożył Dyr. Piotr Szrek na ręce obecnego Prezydenta ELGIP – Prof. Marco Barla oraz sekretarza ELGIP – Petera van den Berga. Ułatwi to pozyskiwanie funduszy ELGIP na działania naukowe oraz pozwoli w efektywniejszy sposób zabiegać o udział w prestiżowych międzynarodowych konsorcjach naukowo badawczych Horizon Europe lub pokrewnych lub w międzynarodowych sieciach badawczych COST. Spotkanie należy uznać za bardzo udane, pozyskano cenne doświadczenia oraz odnowiono osłabione przez okres pandemii COVID 19 kontakty, które w przyszłości mogą być pomoce m.in. podczas realizacji działań Instytutu na obszarach morskich. Aktywny udział w grupach roboczych ELGIP pozwoli w efektywniejszy sposób zabiegać o udział w prestiżowych międzynarodowych konsorcjach naukowo badawczych Horizon Europe lub pokrewnych oraz w międzynarodowych sieciach badawczych COST.

Delegaci PIG-PIB Marta Szlasa i Grzegorz Ryżyński przed budynkiem ETH w Zurychu (fot. Piotr Szrek)

Delegaci PIG-PIB Marta Szlasa i Grzegorz Ryżyński przed budynkiem ETH w Zurychu (fot. Piotr Szrek)

Obecność delegatów PIG PIB, a zwłaszcza Dyr. Piotra Szreka pozwoliła na wyraźne zaznaczenie obecności Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB na arenie międzynarodowej, jako nowoczesnej jednostki zajmującej się pracami z zakresu geologii inżynierskiej.

Więcej informacji o ELGIP na stronie: https://elgip.org

Z projektem GEOLAB można zapoznać się na stronie project-geolab.eu/

Tekst Marta Szlasa, Grzegorz Ryżyński
Zdjęcia Marta Szlasa, Piotr Szrek