Relacja z inauguracyjnej Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa"

W dniach 7-9 grudnia 2022 roku w Cedzynie koło Kielc odbyła się pierwsza edycja Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa"(1.WGS), zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 osób reprezentujących powiatową i wojewódzką administrację geologiczną, przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych, przedsiębiorstw geologicznych, członków stowarzyszeń geologicznych i górniczych, prawników oraz naukowców. 

Pierwsze, tak ważne dla wzmocnienia statusu geologów wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez Annę Moskwę - Minister Klimatu i Środowiska oraz Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury, a także przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Uroczystego otwarcia 1. Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa" dokonał dr hab. Piotr Szrek - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Sekretarz Naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Dr hab. Piotr Szrek otwiera 1. Konferencję "Współczesna Geologia Samorządowa"

Dr hab. Piotr Szrek (w środku) otwiera 1. Konferencję "Współczesna Geologia Samorządowa"

Następnie Magdalena Piątkowska, Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odczytała list dr. Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju, Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, w którym Pan Minister podkreślił, że „…jest to pierwsza taka konferencja, w której administracja geologiczna jest w centrum uwagi oraz występuje w każdym możliwym aspekcie” oraz „…administracja geologiczna nie jest dla siebie, tylko dla społeczeństwa”.

Potrzebę wypracowania najlepszych rozwiązań, które w praktyce będą wspomagać pracę geologów powiatowych i wojewódzkich podkreślił Adam Mirek - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w liście odczytanym przez Janusz Orlofa - Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym: „Zorganizowanie konferencji jest bez wątpienia inicjatywą niezwykle ważną i potrzebną, uwzględniającą potrzebę wypracowania rozwiązań problemów stojących przed polską geologia samorządową”.

uczestnicy konferencji podczas obrad 

Uczestnicy konferencji podczas obrad

W ramach 1. WGS zaprezentowano 12 referatów i odbyło się 5 paneli dyskusyjnych dotyczących najważniejszych tematów, z którymi geolodzy powiatowi i wojewódzcy mierzą się w codziennej pracy. Omówione zostały zagadnienia związane z ochroną złóż, rekultywacją wyrobisk poeksploatacyjnych, zagospodarowaniem przestrzennym, geologią inżynierską i geotechniką oraz ochroną wód podziemnych. Stworzyło to płaszczyznę do merytorycznej dyskusji, niekiedy burzliwej, która trwała jeszcze długo w kuluarach obrad.  

Podziękowania partnerom, patronom, sponsorom oraz komitetowi organizacyjnemu. Drobne upominki wręcza kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej PIG-PIB - dr Olimpia Kozłowska oraz kierownik projektu Geologia Samorządowa - mgr inż. Joanna Krasuska

Podziękowania partnerom, patronom, sponsorom oraz komitetowi organizacyjnemu. Drobne upominki wręcza kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej PIG-PIB - dr Olimpia Kozłowska oraz kierownik projektu Geologia Samorządowa - mgr inż. Joanna Krasuska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa.

Pamiątkowe zdjęcie części uczestników 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa

W trzecim dniu konferencji odbyły się dwie wycieczki terenowe, przygotowane przez partnerów konferencji: Geonatura Kielce ‒ Centrum Geoedukacji oraz Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu i zwiedzili ośrodki, które są przykładami prawidłowo przeprowadzonej rekultywacji i adaptacji terenów poeksploatacyjnych, które z wielkim sukcesem służą dziś społeczności.

Michał Poros, kierownik Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji, oprowadza uczestników wycieczki.

Tomasz Łątka, kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, oprowadza uczestników wycieczki po obiekcie i jego otoczeniu

Michał Poros, kierownik Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji, oprowadza uczestników wycieczki

Michał Poros, kierownik Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji, oprowadza uczestników wycieczki

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa ma duże znaczenie dla stworzenia dobrej tradycji rzetelnego dialogu przedstawicieli administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego ze środowiskiem naukowców, organów ustawodawczych i przedsiębiorców. Celem wydarzenia jest nawiązywanie relacji zawodowych grup wzajemnie od siebie zależnych, wypracowanie najlepszych rozwiązań, które w praktyce będą wspomagać ich pracę oraz rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych w naszym kraju.

Kolejna 2. konferencja Współczesna Geologia Samorządowa odbędzie się na przełomie września i października 2023 roku. Szczegóły wydarzenia podane zostaną na stronie internetowej https://www.pgi.gov.pl/geologia-samorzadowa.

sfinansowanie nfosigw

1.Konferencja "Współczesna Geologia Samorządowa" przygotowana została przez Zakład Geologii Środowiskowej w ramach projektu „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” (finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej).

 

 

 

Dyrekcja PIG-PIB i komitet organizacyjny 1.WGS składają serdeczne podziękowania:

Patronom: Stellarium sp. z o.o., Gmina i Miasto Chęciny

Partnerom: Grupa Azoty Siarkopol S.A., JSW S.A., Kopalnia Soli Kłodawa, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Centrum Geoedukacji - Geonatura Kielce

Sponsorom Srebrnym: Polski Związek Producentów Kruszyw, Geobud-Wiert 2 Sp. z o.o.

Sponsorom Skalnym: Eurovia Kruszywa S.A., Direx Kruszywa Sp. z o.o., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., DALBIS Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., GTPRO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JPJ Jan Paweł Jarosiński, Sator Grzegorz Skowroński, Biuro Doradztwa i Usług Geologiczno-Górniczych „TERRA K.J.” – Jacek Kowalewski

Instytucjom wspierającym: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., WKG Sp. z o.o.

Patronom medialnym: Przegląd Geologiczny, Przegląd Górniczy, TVP3 Kielce, Echo dnia, Strefa Kruszyw, Kruszywa, Radio Kielce