Odwierty geotermalne pomagają w badaniach paleoklimatu

Co łączy geotermię z badaniami paleoklimatu? Badania rdzeni wiertniczych pobranych z nowo wykonanych otworów geotermalnych na terenie miasta Koło (w tzw. wielkopolskim zagłębiu geotermalnym) mogą być przykładem, jak w wielowymiarowy sposób korzystać z danych geologicznych.

W tym roku w Kole zostanie otwarta pierwsza w tym mieście nowoczesna ciepłownia geotermalna. Na jej potrzeby zostały odwiercone dwa otwory, a pozyskany z nich rdzeń wiertniczy stał się obiektem badań polsko-francuskiej grupy badawczej w ramach projektu pt. "Holostratygrafia i zmiany paleośrodowiskowe w interwale granicy berias-walanżyn (140-135 mln lat temu) we Francji i w Polsce", finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA.

W badanym rdzeniu wiertniczym poszukujemy zapisu związanego z czynnikami środowiskowymi, takimi jak: zmiany klimatyczne, zmiany poziomu morza, czy aktywność tektoniczna. Chcemy powiązać ten zapis z kalibracją astrochronologiczną, tj. porównaniem cykli, ich liczby, intensywności oraz długości trwania obserwowanych w analizowanych rdzeniach wiertniczych. Chcielibyśmy, aby dane z badanych utworów dolnej kredy, z których będą pozyskiwane wody geotermalne, umożliwiły interpretację warunków paleośrodowiskowych panujących w trakcie ich powstawania, m.in. klimatu, tzw. „żyzności” wód, czy ilości dostępnego w nich tlenu.

Więcej o naszej pracy w ramach projektu badawczego i wynikach, jakie planujemy otrzymać, opowiada materiał filmowy nakręcony na terenie przyszłej ciepłowni geotermalnej przez Telewizję Kablową Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole.

Zapraszamy do jego obejrzenia http://tv.kolo.pl/programy/2022/326_badania.webm

grafika ilustracyjna

Tekst: Izabela Ploch, Jacek Grabowski