Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w styczniu 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w styczniu 2023 r. w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz, w znacznie mniejszym stopniu województw: lubuskiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie - wyższym niż 20%.

W niektórych rejonach Polski stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami brak rezerw może wystąpić lokalnie w różnych rejonach kraju, w tym przede wszystkim w północnej części województwa pomorskiego, południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, północnowschodniej części województwa mazowieckiego oraz w centralnej części województwa wielkopolskiego.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na styczeń 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na styczeń 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Według dla scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej) w styczniu 2023 r. prognozuje się możliwość wystąpienia niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach kraju, przy czym dla województw: pomorskiego, zachodniej i centralnej części województwa zachodniopomorskiego, południowozachodniej i centralnej części województwa wielkopolskiego, północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego zasięg i intensywność zjawiska będą największe.

Utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego zgodnie z Ostrzeżeniem PSH nr 6/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w styczniu 2023 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w styczniu 2023 r. według scenariusza B

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec stycznia 2023 r.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.01.2023 - 31.01.2023

grafika ilustracyjna