Geolodzy inżynierscy na konferencji Novkol 2022

W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2022 r. w Zakopanem blisko 700 osób – przedstawicieli instytucji związanych z branżą kolejową – uczestniczyło w XXI Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym. W debatach udział wzięli także geolodzy inżynierscy z PIG-PIB. Instytut pełnił rolę oficjalnego partnera konferencji oraz patrona merytorycznego panelu dyskusyjnego "Geologia i geotechnika dla inwestycji kolejowych"

W konferencji wzięli udział przedstawiciele branży kolejowej, geotechnicznej, geologicznej oraz budowlanej, w tym zarówno inwestorzy, projektanci, wykonawcy, producenci i dostawcy, a także przedstawiciele świata nauki. Geolodzy inżynierscy z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczyli w konferencji po raz pierwszy.

Geolodzy z PIG-PIB - Edyta Majer, Izabela Samel i Krzysztof Majer - zaprezentowali zasoby geologicznych baz danych

Geolodzy z PIG-PIB - Edyta Majer, Izabela Samel i Krzysztof Majer - zaprezentowali zasoby geologicznych baz danych

Geolodzy z PIG-PIB - Edyta Majer, Izabela Samel i Krzysztof Majer - zaprezentowali zasoby geologicznych baz danych

W trakcie dwóch dni sesji referatowych i panelowych przedstawiono wiele ciekawych prezentacji dotyczących monitoringu, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja pt. "Geologia i geotechnika dla inwestycji kolejowych",  nad którą patronat merytoryczny objął Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, a patronat medialny: NBI Media i czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Sesję poprowadzili prof. dr hab. inż. Marek Salamak (Politechnika Śląska) i prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska).

W sesji udział wzięli przedstawiciele PIG-PIB (dr Edyta Majer), Soley Sp. z o.o. (Robert Sołtysik), Menard Sp. z o.o. (Tomasz Warchał), Titan Polska Sp. z o.o. (Jakub Sierant), Geobrugg (Fadi Piotr Chammas), PNUIK Kraków Sp. z o.o. (Sebastian Motyl i Mirosław Koterbicki).Przedstawione prezentacje dotyczyły dokumentowania i badań podłoża budowlanego, jego wzmacniania, zabezpieczania infrastruktury kolejowej przed zagrożeniami geologicznymi, posadawiania obiektów oraz realizacji inwestycji kolejowych.

Jako pierwsza głos zabrała dr Edyta Majer, która w swoim referacie pt. „Wprowadzenie do problematyki badania i rozpoznania podłoża budowlanego inwestycji kolejowych na przykładzie wytycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz CPK Sp. z o.o.” przybliżyła słuchaczom, jak ważne jest dobre i rzetelne rozpoznanie podłoża gruntowego na każdym etapie inwestycji.

Kolejny prelegent - Robert Sołtysik z firmy Soley Sp. z o.o. wygłosił referat pt. „Innowacyjna, ekonomiczna technologia DLM (Double Linear Mixing) wzmacniania nasypów kolejowych”, w którym zaprezentował nowoczesne metody wykorzystywane przy wzmacnianiu nasypów kolejowych. Następną prezentację pt. „Zabezpieczenie skarp i torów kolejowych przed geo-zagrożeniami” wygłosił Fadi Piotr Chammas (Geobrugg Partner w Polsce). Prelegent przedstawił ciekawe zagadnienia dotyczące zabezpieczeń wykorzystujących systemy siatek ochronnych wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Tomasz Warchał (Menard Sp. z o.o.) w prezentacji pt. „Dobór technologii wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby budowy i modernizacji linii kolejowych pod kątem warunków gruntowych, etapu inwestycji i konieczności utrzymania ruchu kolejowego” opowiedział o zdarzeniach i wypadkach, które pojawiają się przy niepoprawnym rozpoznaniu i wzmocnieniu podłoża linii kolejowych. Jakub Sierant wygłosił referat przygotowany wspólnie z Natalią Macą (TITAN POLSKA Sp. z o.o.) pt. „Rozwiązania geotechniczne dla potrzeb zabezpieczeń linii kolejowych w rejonach osuwiskowych i szczególnych wyzwań projektów kolejowych”, w którym omówił problematykę zabezpieczeń infrastruktury kolejowej przed osuwiskami. Ostatnią prezentacją pod tytułem „System 7” było wystąpienie Sebastiana Motyla i Mirosława Koterbickiego (PNUIK Sp. z o.o.), którzy omówili nowoczesną metodę poziomowania, podnoszenia, regulowania i podbijania torów oraz rozjazdów kolejowych. Na zakończenie sesji odbyła się ciekawa dyskusja, w której padły liczne pytania od słuchaczy oraz słowa uznania za zorganizowanie sesji o niezwykle interesującej tematyce.

Uczestnicy panelu "Geologia i geotechnika dla inwestycji kolejowych" (od lewej: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), Fadi Piotr Chammas (Geobrugg), Tomasz Warchał (Menard Sp. z o.o.), Edyta Majer (PIG-PIB), Jakub Sierant (Titan Polska Sp. z o.o.), Robert Sołtysik (Soley Sp. z o.o.), Mariusz Karpiński-Rzepa (NBI Media), Sebastian Motyl (PNUIK Kraków Sp. z o.o.), prof. dr hab. inż. Marek Salamak (Politechnika Śląska)).

Uczestnicy panelu "Geologia i geotechnika dla inwestycji kolejowych" (od lewej: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), Fadi Piotr Chammas (Geobrugg), Tomasz Warchał (Menard Sp. z o.o.), Edyta Majer (PIG-PIB), Jakub Sierant (Titan Polska Sp. z o.o.), Robert Sołtysik (Soley Sp. z o.o.), Mariusz Karpiński-Rzepa (NBI Media), Sebastian Motyl (PNUIK Kraków Sp. z o.o.), prof. dr hab. inż. Marek Salamak (Politechnika Śląska)).

Dr Edyta Majer przedstawiła problematykę badań i rozpoznania podłoża budowlanego inwestycji kolejowych na przykładzie wytycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz CPK Sp. z o.o.

Dr Edyta Majer przedstawiła problematykę badań i rozpoznania podłoża budowlanego inwestycji kolejowych na przykładzie wytycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz CPK Sp. z o.o.

Robert Sołtysik (Soley Sp. z o.o.)

Robert Sołtysik (Soley Sp. z o.o.)

Tomasz Warchał (Menard Sp. z o.o.)

Tomasz Warchał (Menard Sp. z o.o.)

Jakub Sierant (Titan Polska Sp. z o.o.)

Jakub Sierant (Titan Polska Sp. z o.o.)

Fadi Piotr Chammas (Geobrugg)

Fadi Piotr Chammas (Geobrugg)

Sebastian Motyl (PNUIK Kraków Sp. z o.o.)

Sebastian Motyl (PNUIK Kraków Sp. z o.o.)

Mirosław Koterbicki (PNUIK Kraków Sp. z o.o.)

Mirosław Koterbicki (PNUIK Kraków Sp. z o.o.)

Wspólnie z partnerami z branży Instytut zaprezentował się na stoisku ekspozycyjnym, na którym przedstawiał zasoby geologiczne baz danych prowadzonych przez PIG-PIB. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bazy danych dotyczące budownictwa zwłaszcza Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), w których gromadzone są informacje o otworach wiertniczych oraz wynikach badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów i skał, a także cyfrowe mapy geologiczno-inżynierskie (MgiP dostępne w zakładce BUDOWNICTWO). Więcej informacji na stronie organizatora: Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym 2022 | SITK RP Oddział w Krakowie.

Tekst: Izabela Samel, Krzysztof Majer, Monika Szabłowska, Edyta Majer
Zdjęcia: Monika Szabłowska, Titan Polska