Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym dla zespołu badawczego z udziałem pracownika PIG-PIB

Miło nam poinformować, że międzynarodowy zespół badawczy pod kierunkiem dr. inż. Macieja Thomasa z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Badania naukowe. Prace pracowników naukowych lub dydaktycznych" w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość” za opracowanie innowacyjnej metody wykorzystywania żelazianu potasu do oczyszczania ścieków w myjniach samochodowych. Jednym z członków zespołu był pracownik Zakładu Geologii Środowiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr Przemysław Drzewicz.

W skład zespołu kierowanego przez dr. inż. Macieja Thomasa wchodzą także: dr inż. Angelika Więckol-Ryk (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) oraz dr Balamurugan Panneerselvam (Saveetha University in Chennai, Indie).

dyplom dla zwycięskiego zespołu w plebiscycie ekologicznym

Dyplom dla zwycięskiego zespołu

Naukowcy zaproponowali wykorzystanie żelazianu potasu do pośredniego usuwania odorów, powstających w myjniach samochodowych na stacjach benzynowych. To nowe zastosowanie dla związku zwanego zielonym utleniaczem, niezwykle użyteczne w walce o czyste środowisko. Wyniki badań naukowcy opublikowali w czasopiśmie „Environmental Science and Pollution Research”.

Gala rozdania nagród Ogólnopolskiego Plebiscytu Ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość” odbyła się 12 stycznia 2023 r. w kampusie Wóycickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kierownik nagrodzonego projektu dr inż. Maciej Thomas odbiera wyróżnienie w przyznane jego zespołowi w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość”

Kierownik nagrodzonego projektu dr inż. Maciej Thomas odbiera wyróżnienie w przyznane jego zespołowi w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość”

Plebiscyt „Wspólna zielona przyszłość” to inicjatywa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizowana we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody.

W tegorocznej edycji plebiscytu przyznano nagrody w trzech kategoriach: Badania naukowe (z trzema podkategoriami), Samorząd (z dwoma podkategoriami) oraz Technologia. Do udziału w konkursie zgłoszono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych projektów i lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Zgłoszone projekty ocenione zostały przez kapitułę konkursową, w której skład weszli wybitni naukowcy z kilku polskich ośrodków badawczych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i klimatu.

Serdecznie gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Źródło i zdjęcie: www.pk.edu.pl