Ukazał się kolejny numer Volumina Jurassica

Ukazał się nowy numer anglojęzycznego czasopisma Volumina Jurassica - Tom XX (2022). W wydawnictwie opublikowano m.in. artykuł, którego współautorem jest pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Periodyk Volumina Jurassica jest adresowany do naukowców zajmujących się systemem jurajskim, w tym ściśle związanych z Międzynarodową Podkomisją Stratygrafii Jurajskiej (ISJS). Czasopismo ukazuje się w języku angielskim i jest międzynarodowym forum wymiany informacji o systemie jurajskim na całym świecie. 

Volumina Jurassica jest wydawana od 2010 r. wspólnie z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zobacz aktualny numer czasopisma Volumina Jurassica:

okładka czasopisma Volumina Jurassica

 

Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB już ponad 100 lat publikują czasopisma naukowe, książki, mapy i atlasy o tematyce geologicznej. Wszystkie pozycje można kupić w sklepie internetowym PIG-PIB.