PIG-PIB otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

31 stycznia 2023 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczego otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na prowadzenie specjalistycznych analiz lokalizacyjnych pod kątem uwarunkowań i zagrożeń geologiczno-inżynierskich. Dokument odebrał Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

Autoryzacja potwierdza wysoką jakość prac świadczonych przez instytucję na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. Daje także zielone światło do ubiegania się o rolę organizacji wsparcia technicznego (TSO - ang. Technical Support Organization) dla PAA w Programie polskiej energetyki jądrowej. PIG-PIB jest szóstym ośrodkiem, który otrzymał autoryzację Prezesa PAA.

Decyzję o przyznaniu autoryzacji dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego odebrał dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat podczas spotkania z pełniącym obowiązki Prezesa PAA Andrzejem Głowackim. Zakres autoryzacji obejmuje specjalistyczne analizy lokalizacyjne pod kątem uwarunkowań i zagrożeń geologiczno-inżynierskich. 

 Zobacz: pdf Autoryzacja Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na prowadzenie specjalistycznych analiz lokalizacyjnych pod kątem uwarunkowań i zagrożeń geologiczno-inżynierskich (187 KB)

– Kolejna instytucja dołącza do grona autoryzowanych jednostek naukowych – powiedział podczas wręczania dokumentu Andrzej Głowacki. – Zanim wydaliśmy decyzję o przyznaniu autoryzacji, nasi eksperci sprawdzili, czy dana instytucja dysponuje odpowiednią kadrą, czy ma wyposażenie techniczne potrzebne do tego, żeby rzetelnie i bezstronnie przeprowadzać analizy związane z bezpieczeństwem jądrowym – wyjaśnił Andrzej Głowacki.

– Znajomość budowy geologicznej i rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich ma fundamentalne znaczenie przy posadowieniu obiektów budowlanych, zwłaszcza tych strategicznych dla polskiej gospodarki – podkreślił Mateusz Damrat, Dyrektor PIG-PIB. – Jakość wykonanych badań geologiczno-inżynierskich i odpowiednie rozpoznanie podłoża budowlanego warunkują sposób posadowienia, bezpieczeństwo konstrukcji oraz koszty całej inwestycji. Mamy wykwalifikowany personel, doświadczenie i odpowiedni sprzęt badawczy i nie zawahamy się wykorzystać naszego potencjału podczas ubiegania się o wykonywanie prac dla PAA podczas budowy elektrowni jądrowej – dodał dyrektor Instytutu.

odebranie autoryzacji państwowej agencji atomistyki dla państwowego instytutu geologicznego

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat (z prawej) odbiera autoryzację dla Instytutu z rąk p.o. Prezesa PAA Andrzeja Głowackiego (z lewej)

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy Prawo wodne pełni w Polsce funkcje krajowych służb: geologicznej i hydrogeologicznej. Od ponad 100 lat prowadzi wszechstronne badania i rozpoznaje budowę geologiczną kraju, jego zasoby naturalne oraz stan środowiska. Jest największym w kraju depozytariuszem informacji geologicznej, której wykorzystanie w różnych gałęziach gospodarki jest niezbędne dla zapewnienia bieżących i przyszłych potrzeb kraju.

odebranie autoryzacji państwowej agencji atomistyki dla państwowego instytutu geologicznego

P.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki (z lewej) i Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Mateusz Damrat (z prawej) 

Prace prowadzone w zakresie uzyskanej autoryzacji mają w PIG-PIB długą tradycję. Udział Instytutu w realizacji wielu strategicznych inwestycji budowlanych zaowocował bogatym doświadczeniem. Posiadający wiedzę, uprawnienia i umiejętności geolodzy inżynierscy realizują zadania państwowej służby geologicznej, a także uczestniczą w projektach międzynarodowych i krajowych, w tym pozyskiwanych z rynku komercyjnego. PIG-PIB rozpoznał już warunki geologiczno-inżynierskie na znacznym obszarze kraju, w tym na terenach dużych aglomeracji miejskich.

Państwowy Instytut Geologiczny -PIB określa także standardy i wprowadza wytyczne dla dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich związanych z realizacją inwestycji budowlanych na lądzie i na morzu.

Zdjęcia: Jarosław Chilmon, PAA
Źródło: PAA i PIG-PIB