Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w lutym 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w lutym 2023 r. w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz w znacznie mniejszym stopniu łódzkiego, lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

prognoza psh luty2023

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w lutym 2023 r. na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1). Lokalnie stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. Do lokalnego braku rezerw może dochodzić głównie w północnej części kraju i w górach - w Karpatach.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lutym 2023 r. według scenariusza B

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na luty 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

w lutym 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-wschodniej części województwa mazowieckiego i niewielkich fragmentach województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Na pozostałym obszarze kraju, jeśli niżówka wystąpi, będą to wyłącznie zdarzenia o charakterze lokalnym.

W wymienionych powyżej województwach utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego. W związku z poprawą sytuacji hydrogeologicznej na obszarze województwa świętokrzyskiego odwołuje się stan zagrożenia.

Informację o aktualnym stanie zagrożenia hydrogeologicznego przedstawiono w Ostrzeżeniu nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec lutego 2023 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lutym 2023 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lutym 2023 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.02.2023 - 28.02.2023

okl prognoza 1b 2023