Pracownicy PIG-PIB na drugim spotkaniu roboczym projektu badawczego SEMACRET

Od czerwca 2022 r. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB bierze aktywny udział w europejskim projekcie badawczym pt. „Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition”, w skrócie – SEMACRET (Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię). W dniach 10 – 12 stycznia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie robocze projektu, w którym wzięli udział także przedstawiciele PIG-PIB.

Gospodarzem spotkania był portugalski partner konsorcjum realizującego projekt – Instituto Dom Luis/Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa. W spotkaniu wzięło udział 33 naukowców z różnych krajów, w tym dwuosobowa delegacja PIG-PIB: dr inż. Olga Rosowiecka oraz prof. dr hab. Stanisław Z. Mikulski.

W trakcie spotkania przedyskutowano pierwsze postępy w realizacji projektu. Polska delegacja zaprezentowała wstępne wyniki badań przeprowadzonych w rejonie góry Ślęży.

W ramach spotkania zorganizowana została również wycieczka terenowa do jednego ze stanowisk badawczych projektu -  masywu gabrowego Beja. Była to znakomita okazja dla zapoznania się z petrogenezą i metalogenezą tamtejszego warstwowanego gabra oraz dla przedyskutowania przyszłych prac geofizycznych.

Masyw gabrowy Beka, Portugalia - przykład warstwowania  Zapoznanie z lokalną geologią w trakcie wycieczki terenowej po masywie Beja

Masyw gabrowy Beka, Portugalia - przykład warstwowania

rMasyw gabrowy Beka, Portugalia - przykład warstwowania  Zapoznanie z lokalną geologią w trakcie wycieczki terenowej po masywie Beja

Zapoznanie z lokalną geologią w trakcie wycieczki terenowej po masywie Beja

uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Więcej informacji o projekcie SEMACRET: www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/13832-pig-pib-rozpoczyna-badania-w-ramach-miedzynarodowego-projektu-badawczego-semacret.html