Geologiczne wydarzenia branżowe w 2023 roku

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy organizuje, współorganizuje i bierze czynny udział w konferencjach, szkoleniach, targach i innych spotkaniach eksperckich.

Już dzisiaj zapraszamy na XVI Forum Pomp Ciepła, które odbędzie się 8 marca w Kielcach podczas wydarzenia MiastoOZE w ramach Targów ENEX. Na stoisku PIG – PIB (Hala E, stoisko E-23) eksperci państwowej służby geologicznej będą udzielali porad dotyczących korzystania z informacji geologicznej w procesie projektowania systemów geotermii niskotemperaturowej. Podczas Forum nasz ekspert, mgr inż. Grzegorz Ryżyński wygłosi referat pt. "Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej – nowe narzędzie dla projektantów i inwestorów" (panel: Produkty i technologie – godz. 12.45).

W dniach 31 lipca–4 sierpnia w Krakowie odbędzie się 48. edycja dorocznej konferencji INHIGEO, która poświęcona będzie między innymi problematyce historii kartografii geologicznej, historii górnictwa i starych kopalń jako obiektów dziedzictwa geologicznego i górniczego oraz ich współczesnego wykorzystania.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB oraz Uniwersytet Gdański organizują w dniach 18-20 września 2023 r. Konferencję Naukową Procesy geologiczne w morzu i strefie brzegowej – GEOST IV. Poruszana będzie tematyka procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w środowisku otwartego morza oraz w strefie brzegowej.

W pierwszej połowie 2023 r. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB będzie organizatorem Konferencji naukowej pt. „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”, Forum „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce” oraz dwóch spotkań z cyklu Forum Państwowej Służby Geologicznej. Dotyczyć będą one geologii inżynierskiej i prac realizowanych przez Oddział Świętokrzyski PIG – PIB w Kielcach. Szczegółowe informacje o tych wydarzeniach przekażemy wkrótce.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!