Żegnamy mgr Hannę Bellok

znicz

Z wielkim smutkiem żegnamy mgr HANNĘ BELLOK, naszą Koleżankę, wieloletniego pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego, zmarłą 4 lutego 2023 roku.

Hanna Bellok po ukończeniu w 1980 roku studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym i poświęciła mu całe swoje życie zawodowe - 26 lat.

Będąc pracownikiem Centralnego Laboratorium Chemicznego Hanna Bellok specjalizowała się przede wszystkim w badaniach laboratoryjnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Odegrała istotną rolę w badaniach próbek środowiskowych i geologicznych realizowanych w ramach opracowywania map i atlasów geochemicznych oraz w poszukiwaniu i dokumentowaniu surowców mineralnych Polski. Była też autorką i współautorką publikacji i opracowań naukowych.

Pozostanie w naszej pamięci Jej optymizm i koleżeńskość oraz sumienność i zaangażowanie w pracę.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.