Wystartowała XXIV edycja Konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro". Tegoroczne hasło to "Geologiczna różnorodność Ziemi".

grafika ilustracyjna


Konkurs obejmuje obszar całej Polski, podzielonej na regiony konkursowe. Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

  1. plastycznej (część plastyczna) - dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych,

  2. wiedzy geologicznej (część teoretyczna):

    - dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
    - dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Informacje o zasadach, warunkach formalnych prac oraz ważnych terminach znajdują się w zakładkach Konkurs plastyczny oraz Konkurs wiedzy. Szczegółowe informacje dla poszczególnych regionów oraz tematy prac pisemnych znajdują się w zakładce Komunikaty.

Rejestrację udziału w konkursie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Prace teoretyczne należy załączyć do formularza, zaś prace plastyczne przesłać tradycyjną pocztą na adres odpowiedniego ośrodka koordynującego etap półfinałowy (zakładka Komunikaty).

Więcej informacji na stronie: konkurs.pgi.gov.pl