Spotkanie z Geologami Wojewódzkimi w ramach projektu "Geologia Samorządowa"

W dniach 2-3 marca 2023 r. odbyło się spotkanie robocze pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB z Geologami Wojewódzkimi z 15 województw. Tematem rozmów i ustaleń była m.in. planowana 2. Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa.

Omówiono również inne ważne sprawy, z którymi Geolodzy stykają się w swojej codziennej pracy. Wskazano obszary możliwej współpracy administracji geologicznej z państwową służbą geologiczną w ramach realizacji projektu pn. „Geologia Samorządowa. Serwis informacyjno-edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa””.

Podczas dwudniowych, owocnych obrad poruszono tematy dotyczące formalnych procedur będących w kompetencjach Marszałków województw, zwracając uwagę na potrzebę ich ujednolicenia w kontekście zbyt wielu możliwych interpretacji obowiązujących przepisów.

spotkanie pracowników państwowej służby geologicznej z geologami wojewódzkimi

Spotkanie pracowników państwowej służby geologicznej z Geologami Wojewódzkimi

Zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania zasad współpracy w obszarze geologii nie tylko pomiędzy poszczególnymi Urzędami Marszałkowskimi, ale także starostwami i państwową służbą geologiczną, a w dalszej perspektywie również z organami nadzoru górniczego.

W 2023 r. dla pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego przewidziano organizację warsztatów terenowych dotyczących wierceń geologicznych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 maja. W ich trakcie na przykładzie wiercenia otworu piezometru zostaną zaprezentowane roboty geologiczne. Warsztaty przeprowadzone zostaną w okolicach Sochaczewa i poprowadzone przez specjalistów z Sekcji Wierceń Państwowej Służby Hydrogeologicznej PIG-PIB. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie Geologia Samorządowa w zakładce Warsztaty.

W 2023 roku zorganizowana zostanie również 2. Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa, a jej planowany termin to 4 - 6 października. Na tegorocznym spotkaniu poruszona zostanie m.in. problematyka wód podziemnych, zwłaszcza w powiązaniu z działalnością górniczą oraz zagadnienia dotyczące informacji geologicznej. Do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie procedur administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze zaproszeni zostaną przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i innych instytucji. Konferencja, oprócz dyskusji w sali obrad, stworzy doskonałą możliwość do ożywionych rozmów w kuluarach. Dodatkowe informacji zamieszczone zostaną w zakładce Konferencje na stronie Geologia Samorządowa.

Serdecznie zapraszamy pracowników administracji geologicznej do udziały w tych wydarzeniach.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu pn.: „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”. Zadanie jest realizowane od 2012 roku w ramach działania państwowej służby geologicznej. Ma na celu wsparcie pracowników samorządowej administracji geologicznej w realizacji powierzonych obowiązków, poprzez prowadzenie strony internetowej Geologia Samorządowa wraz z Forum dyskusyjnym, udzielanie konsultacji eksperckich oraz organizację warsztatów, szkoleń i Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa. Projekt jest finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

sfinansowanie nfosigw