Eksperci z PIG-PIB nadzorują roboty geologiczne przy budowie Morskiej Farmy Wiatrowej na Bałtyku

Wydawać by się mogło, że geolodzy poświęcają okres jesienno-zimowy na wykonywanie prac kameralnych, podsumowanie prac sezonu letniego oraz planowanie aktywności na kolejne lata. Jednak pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB z Zakładu Geologii Inżynierskiej wychodzą poza ten schemat i na kanwie umowy zawartej 18 listopada 2020 r. przez Instytut i PGE Baltica ściśle współpracują, prowadząc m.in. czynny dozór robót geologicznych na statkach badawczych. 

Oceniają także zgodność wykonywanych prac z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (PRG). Geolodzy inżynierscy, reprezentujący Państwowy Instytut Geologiczny – PIB tylko w 2022 roku spędzili na Morzu Bałtyckim przeszło 200 dni, jednocześnie przekazując i zdobywając cenną wiedzę oraz doświadczenie.

farmy wiatrowe na Bałtyku

Lokalizacja projektowanych farm wiatrowych Baltica-2 oraz Baltica-3, źródło: https://map.4coffshore.com/offshorewind

Morska Farma Wiatrowa Baltica jest realizowana wspólnie przez PGE oraz Orsted (w dwóch etapach Baltica 2 i Baltica 3) i powstanie ok. 25 km w kierunku północnym od wybrzeża Łeby. Aktualnie, w okresie październik 2022 – czerwiec 2023 prace badawcze prowadzone są na polach Baltica 2 oraz Baltica 3. Roboty geologiczne mają na celu szczegółowe rozpoznanie podłoża budowlanego projektowanych farm wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Statek badawczy wypływa z portu w Gdańsku na obszar badań – grudzień 2022 r.

Statek badawczy wypływa z portu w Gdańsku na obszar badań – grudzień 2022 r.

Eksperci z Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB świadczą doradztwo naukowo-techniczne w zakresie:

  • wykonywania wierceń wraz z poborem prób gruntu,
  • wykonywania sondowań statycznych,
  • wykonywania badań geofizycznych,
  • oceny zgodności wykonywanych prac z zatwierdzonym projektem robót geologicznych oraz aktualnymi normami, instrukcjami oraz wytycznymi obowiązującym w Polsce.

Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, biorący udział w projekcie jako załoga statków badawczych posiadają certyfikaty bezpieczeństwa SCTW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Zostali również przeszkoleni w zakresie problematyki ochrony na statku (Certificate of Proficiency in Security Awareness).

Załoga statku badawczego podczas rutynowych ćwiczeń bezpieczeństwa

Załoga statku badawczego podczas rutynowych ćwiczeń bezpieczeństwa

Tekst: Kamil Wasilewski we współpracy z zespołem geologów dozorujących
Zdjęcia: Kamil Wasilewski