Trzęsienie ziemi w regionie wybrzeża Ekwadoru

18 marca 2023 r. o godz. 17:12:54.5 UTC tj. o 12:12:54.5 czasu lokalnego w rejonie wybrzeża Ekwadoru miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.8. Epicentrum tego zdarzenia zlokalizowane było około 60 km na północ od Machala, Ekwador oraz około 19 km na SW od Naranjal, Ekwador. Według European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) źródło wstrząsów zlokalizowane było na głębokości 75 km.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 18 marca 2023 r., godz. 17:12:54.5 UTC, region: Near Coast of Ecuador.

ekwador 2023 tab1

 

ekwador 2023 rys1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 18 marca 2023 r., godz. 17:12:54.5 UTC w regionie wybrzeża Ekwadoru – oprac. PSG, mapa bazowa: CIA.

Duże trzęsienia ziemi są powszechne w tym regionie Ekwadoru. W minionym stuleciu w promieniu 250 km od tego zdarzenia miały miejsce 32 trzęsienia ziemi o sile M6.0 i większej.

Zjawisko z 18 marca 2023 r. o magnitudzie M6.8 było silnie odczuwalne w przybrzeżnych prowincjach Ekwadoru i północnego Peru. Zginęło co najmniej 14 osób, a kilkaset osób jest rannych. Odnotowano również znaczne zniszczenia infrastruktury.

ekwador 2023 rys2

Mapa prezentująca odczuwalność zjawiska o magnitudzie M6.8 z 18 marca 2023 r., godz. 17:12:54.5 UTC w regionie wybrzeża Ekwadoru (opracowanie USGS).

Trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.8 z 18 marca 2023 r., godz. 17:12:54.5 (UTC) w regionie wybrzeża Ekwadoru zarejestrowane zostało również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na poniższym rysunku zaprezentowano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane w laboratorium geodynamicznym PSG na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i DZIW (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG.

Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 11 100 km (100°), natomiast od stacji DZIW około 10 800 km (97°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 17:26:32.9 UTC, tj. po upływie 13 min 38.4 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji DZIW o godz. 17:26:21.2 UTC, tj. po upływie 13 min 26.7 s.

ekwador 2023 rys3

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z epicentrum w regionie wybrzeża Ekwadoru z 18 marca 2023 r., godz. 17:12:54.5 (UTC) zarejestrowany przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych w Hołownie (PG14) i Dziwiu (DZIW). Na wykresie składowej Z zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P.

Opisywane trzęsienie ziemi zarejestrowano również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165 zaprezentowano na poniższym rysunku. Zaprezentowane zostały 3 ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

ekwador 2023 rys4

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z dnia 18 marca 2023 r.

Raport opracował zespół z Centrum Geozagrożeń w składzie: mgr inż. Kamila Karkowska, mgr inż. Tomasz Czerwiński, mgr inż. Mirosław Musiatewicz, mgr Przemysław Kowalski