Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w kwietniu 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w kwietniu 2023 r. w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również w innych województwach, w tym w szczególności w województwach: lubuskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim i śląskim.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1).

Lokalnie stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. Do lokalnego braku rezerw może dochodzić głównie w północnozachodniej części kraju.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na kwiecień 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na kwiecień 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w kwietniuu 2023 r. według scenariusza B.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w kwietniu 2023 r. według scenariusza B

Powyższy rysunek przedstawia prognozę występowania niżówki hydrogeologicznej dla scenariusza B - mniej korzystnego dla gospodarki wodnej.

w kwietniu 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego oraz we wschodniej i południowozachodniej części województwa zachodniopomorskiego, centralnej części województwa wielkopolskiego i południowo-centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Na pozostałym obszarze kraju, jeśli niżówka wystąpi, przewiduje się, że będą to wyłącznie zdarzenia o charakterze lokalnym.

Informację o aktualnym stanie zagrożenia hydrogeologicznego przedstawiono w Ostrzeżeniu Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 3/2023.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.04.2023 - 30.04.2023

grafika ilustracyjna


Niniejsza prognoza i ostrzeżenie nr 3/2023 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: www.pgi.gov.pl/psh/psh- 2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html