Pierwszy w tym roku Przegląd Geologiczny jest dostępny online

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 839 numerów. 

Aktualny "Przegląd Geologiczny" (2023-01, tom 71) zawiera blok wybranych artykułów z XXVII Konferencji Naukowej Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze, która została zorganizowana 23 września 2022 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach.

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Z początkiem 2023 r. Przegląd Geologiczny ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej, oferując w ślad za tym możliwość publikowania artykułów o większej objętości niż dotychczas i zawierających więcej kolorowych rycin.

Zapraszamy  do lektury!

Czytaj bezpłatnie cały numer online >>

grafika ilustracyjna

 Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.