Centrum Geozagrożeń PIG-PIB przygotowało Raport Sejsmologiczny za marzec 2023 r.

Z opracowania wynika, że aktywność sejsmiczna na terenie Polski była na poziomie wyższym w porównaniu do średniej z ostatnich 12 miesięcy. Obszar Europy pod względem liczebności zarejestrowanych zjawisk charakteryzował się rekordową aktywnością sejsmiczną w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy. W skali globalnej w marcu 2023 r. aktywność sejsmiczna była wyższa niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Raport wykonano na zamówienie Ministra Klimatu i Środowiska.

Polska

W marcu 2023 r. na obszarze terytorium Polski oraz w przylegającej strefie przygranicznej sieć PSG_Sejs_NET zarejestrowała 36 zdarzeń sejsmicznych. Informacje statystyczne w aspekcie oceny aktywności sejsmicznej w Polsce przedstawia poniższa tabela.

Na ogólną liczbę 36 zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w okresie od 1 do 31 marca 2023 r. na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w tabeli pominięto 21 zdarzeń o magnitudzie M<+ 2,5 (poniżej progu odczuwalności).

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w marcu 2023 r. w sieci monitoringu PSG. Na ogólną liczbę 36 zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w okresie od 1 do 31 marca 2023 r. na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w tabeli pominięto 21 zdarzeń o magnitudzie M<+ 2,5 (poniżej progu odczuwalności)

W marcu 2023 r. najbardziej aktywnym sejsmicznie był obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), w którym system detekcji sieci PSG_Sejs_NET zidentyfikował 24 zjawiska sejsmiczne. GZW to region, w którym prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza i występuje zagrożenie tzw. sejsmicznością indukowaną.

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w marcu 2023 r. w podziale na umowne regiony

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w marcu 2023 r. w podziale na umowne regiony

LOKALIZACJA WSTRZĄSÓW SEJSMICZNYCH zarejestrowanych w systemie automatycznej detekcji sieci PSG_Sejs_NET na obszarze Polski w okresie od 01/03/2023 do 31/03/2023 r.

legenda mapa raport sejsmologiczny marzec 2023

Europa

Na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych w marcu 2023 r. miała miejsce rekordowa aktywność sejsmiczna. W bazie danych EMSC zarejestrowano 4 928 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od M=0.6 do M=5.8. Charakterystykę europejskiej aktywności sejsmicznej przedstawiono w tabeli 6 (statystyka wstrząsów). Spośród wszystkich zarejestrowanych zjawisk – 3 182 (64.6%) osiągnęło magnitudę poniżej poziomu odczuwalności przez człowieka, tj. M<=2.5, próg ten przekroczyło 1 746 zjawisk, co stanowi 35.4% ogólnej ich liczby.

Z analizy zjawisk zarejestrowanych wynika, że w marcu 2023 r. w obszarze europejskim najwięcej wstrząsów wystąpiło w: Centralnej Turcji (823 zjawiska) oraz Wschodniej Turcji (283 zjawiska). Zanotowano 8 zjawisk o magnitudzie M≥5.   Tab. 7. Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥5.0, zarejestrowanych na obszarze Europy i obszarach przyległych w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC).

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥5.0, zarejestrowanych na obszarze Europy i obszarach przyległych w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Z analizy zjawisk zarejestrowanych wynika, że w marcu 2023 r. w obszarze europejskim najwięcej wstrząsów wystąpiło w: Centralnej Turcji (823 zjawiska) oraz Wschodniej Turcji (283 zjawiska). Zanotowano 8 zjawisk o magnitudzie M≥5. 

Świat

W marcu 2023 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowanych zostało 10 571 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0.6 do M=7.0, w tym 6 337 zjawisk, których magnituda była większa od 2.5 (próg odczuwalności).

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W skali globalnej w marcu w regionalnym „rankingu” aktywności sejsmicznej, mierzonej liczbą zjawisk odczuwalnych (M>2.5), najwięcej wstrząsów zarejestrowanych zostało w regionach: Centralnej Turcji (823 zjawiska) oraz Wschodniej Turcji (283 zjawiska).

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥6.0, zarejestrowanych na obszarze kuli ziemskiej w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥6.0, zarejestrowanych na obszarze kuli ziemskiej w marcu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

sfinansowanie nfosigw

 

Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.