Oddział Świętokrzyski PIG-PIB edukuje najmłodszych

19 kwietnia 2023 r. odbyły się w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB warsztaty geoedukacyjne dla uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Morawicy. Warsztaty obejmowały lekcje muzealne i zajęcia dydaktyczne.

Po zapoznaniu się z ogólną geologią regionu świętokrzyskiego uczniowie przeszli do stanowisk poświęconych: gadom i dinozaurom triasowo-jurajskim, morzu mioceńskiemu i jego mieszkańcom, epoce lodowcowej. Niemałe zainteresowanie wśród dzieci budziła nowa atrakcja oddziałowego muzeum – interaktywna piaskownica, w której powierzchnia piasku oświetlana jest kolorami odpowiadającymi wysokościom usypanych wzniesień. Pozwala to w czasie rzeczywistym tworzyć trójwymiarowe mapy hipsometryczne.

W trakcie zabawy uczestnicy dowiedzieli się, jak działają procesy górotwórcze, a dzięki pracy zespołowej powstały wyjątkowe krainy pełne archipelagów wysp, jezior polodowcowych, łańcuchów górskich i potężnych wulkanów.W ramach zajęć dydaktycznych uczniowie poznali mechanizmy powstawania odcisków muszli  i skamieniałości śladowych. Zagłębili się też w fascynujący świat mikroskamieniałości. Zaznajomili się z wymarłymi zwierzętami, których skamieniałości  spotykane są często w regionie świętokrzyskim i wykonali ich odciski w gipsie modelarskim. Poznali właściwości filtracyjne różnego typu osadów i mogli samodzielnie sprawdzić kwasowość  wybranych produktów spożywczych.

Tekst: A. Mader, E. Bąk, D.Szrek
Zdjęcia: P. Rutkiewicz, D. Szrek