Eksperci PIG-PIB na EuroPOWER i OZE Power

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER połączona z 7. Kongresem OZE Power. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB dołączył do grona partnerów obu wydarzeń, a w panelu dyskusyjnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii wziął udział dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

Debaty podczas EuroPOWER i OZE POWER obejmowały m.in. zagadnienia związane ze strategią transformacji energetycznej, perspektywą rozwoju technologii wodorowych, modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych oraz rozwojem energetyki wiatrowej i wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. W debacie na temat rozwiązań, które mają wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii nie mogło zabraknąć dyskusji o geotermii.

Polska posiada duży potencjał wód i energii geotermalnej. Praktycznie dwie trzecie powierzchni naszego kraju to obszary, które można uznać za perspektywiczne dla efektywnego ekonomicznie zagospodarowania ciepła Ziemi.

Dyrektor Mateusz Damrat przypomniał, że geotermia to również gruntowe pompy ciepła. PIG-PIB wspiera rozwój geotermii niskotemperaturowej (płytkiej) poprzez dostarczanie danych o potencjale energetycznym gruntów i skał. Dyrektor zachęcił do zapoznania się z wynikami zakończonego w 2022 roku zadania PSG związanego z geotermią niskotemperaturową (płytką). Efektem realizacji zadania są Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (MPGN), z których można bezpłatnie korzystać poprzez portal geologia.pgi.gov.pl oraz geolog.pgi.gov.pl w zakładce geotermia.

europower2023

Panel dyskusyjny o perspektywach wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, w którym wziął udział dyrektor PIG-PIB dr inż.. Mateusz Damrat

Części konferencyjnej towarzyszyła część wystawiennicza. Na stoisku PIG-PIB dr Mariusz Socha, kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny udzielał informacji o zasobach wód termalnych, ich zagospodarowaniu i perspektywach wykorzystania. Odwiedzających najczęściej interesowały zagadnienia dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji geotermalnych w wybranych miejscowościach, tak, aby przynosiły jak najlepsze efekty finansowe. Szczególnie ciekawy dla gości stoiska PIG-PIB był też temat nowych perspektyw dla geotermii w Polsce.

Rozmawiano o programie wsparcia finansowego tego typu inwestycji ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poruszono tematykę ryzyka związanego z tego typu inwestycjami oraz to, czy geotermia może stać się szansą na uniezależnienie energetyczne od paliw konwencjonalnych.

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Z kolei Marta Szlasa z Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB przekazywała informacje o płytkiej geotermii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się udostępniane Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (MPGN). Pilotażowe arkusze MPGN zostały udostępnione dla aglomeracji Warszawy i Wrocławia, a także dla okolic Jeleniej Góry. Udostępniono również 8 arkuszy karpackich, w tym okolice Bielsko-Białej, Rabki-Zdrój oraz Krynicy-Zdrój.

Zwracano uwagę na temat zależności pomiędzy budową geologiczną, a wydajnością działania gruntowej pompy ciepła. Niedostateczne rozpoznanie budowy geologicznej na wstępnym etapie inwestycji może skutkować niewystarczającą mocą cieplną instalacji lub zbyt wysokimi kosztami jej wykonania. PIG-PIB poprzez realizację zadań PSG stara się wspomóc inwestorów w zakresie wiedzy na temat dobrego rozpoznawania warunków geologicznych.

logotyp nfosigw

 

Udział PIG-PIB w wydarzeniu został zrealizowany w ramach zadania: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.