PIG-PIB na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU) w Wiedniu

Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU) jest największym i najważniejszym wydarzeniem naukowym dotyczącym Ziemi w Europie. Ta coroczna konferencje, która odbyła się w Wiedniu w dniach 23-28 kwietnia 2023 r., przyciągnęła ponad 18 000 naukowców z całego świata w której udział wzięła silna reprezentacja pracowników PIG-PIB.

Centrum konferencyjne gdzie odbywało się zgromadzenie EGU

Centrum konferencyjne, gdzie odbywało się zgromadzenie EGU

Coroczne Zgromadzenie Ogólne EGU od 2005 r. odbywa się  w Wiedniu. EGU jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowców pracujących i prowadzących badania w naukach o Ziemi oraz dziedzinach pokrewnych, dlatego też sesje zebrane w grupy tematyczne były bardzo zróżnicowane i obejmowały szerokie spektrum zagadnień naukowych.

W tym roku Zgromadzenie Ogólne odbyło się w sposób hybrydowy, ale większość sesji odbywała się stacjonarnie. Bardzo bogaty program obfitował w sesje, krótkie kursy czy referaty nagrodzonych przez EGU naukowców.

Poza tradycyjnymi prezentacjami w postaci referatów i posterów swoje wyniki można było prezentować również w formule tzw. PICO (Presenting Interactive Content). W ramach takiej sesji odbywały się najpierw dwuminutowe prezentacje samej esencji, a następnie na indywidualnie dla każdej prezentacji omawiano i dyskutowano z uczestnikami pełny materiał referatu.

Podczas wydarzenia prezentowali się też wystawcy związani z naukami o ziemi z całego świata, w tym m.in. amerykańska agencja kosmiczna NASA.

egu assemble6

Stoisko NASA, gdzie prezentowano wyniki badań Układu Słonecznego

Sesja PICO – szczegółowe dyskusje przy poszczególnych ekranach

Sesja PICO – szczegółowe dyskusje przy poszczególnych ekranach

Udział pracowników PIG-PIB w EGU

W ramach grupy tematycznej „Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia (SSP)” na sesji typu PICO zaprezentowane zostały trzy prezentacje pracowników PIG-PIB, w tym jedna zdalnie, będące wynikami projektu Narodowego Centrum Nauki:

W ramach grupy tematycznej "Tektonika i Geologia Strukturalna (TS) " pracownicy z Centrum Modelowania Procesów Geologicznych w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB prezentowali swoje wyniki w sesjach posterowych i PICO:

Ponadto Marta Adamuszek współorganizowała sesję referatowo-posterową pt. „Salt-related deformation" , poświęconą szeroko pojętej deformacji w obrębie pokładów solnych, a także wokół struktur solnych.

Tadeusz Peryt i Izabela Ploch przy ekranach ich prezentacji w sesji PICO

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt i dr Izabela Ploch przy ekranach ich prezentacji w sesji PICO

Urszula Hara, będąca emerytowanym pracownikiem PIG-PIB w referacie pt. „Cenozoic bryozoan biota: their palaeoecology and climatic environmental significance in Antarctic ecosystems” zaprezentowała wyniki swoich prac w Instytucie.

W ramach Zgromadzenia odbyło się również posiedzenie działu Stratygrafii, Sedymentologii i Paleontologii (SSP), który koncentruje swoją działalność na wszystkich aspektach zapisu sedymentacyjnego. SSP poszukuje obecnie osób do kierowania działem paleontologii oraz sedymentologii, dlatego doświadczeni badacze mogą rozpocząć w ten sposób swoją współpracę z EGU. Jest również blog SSP, gdzie można znaleźć informacje o między innymi propozycjach pracy lub stażu dla młodych naukowców w różnych europejskich jednostkach badawczych.

Strona internetowa wydarzenia: https://www.egu23.eu/

 

Tekst: Izabela Ploch, Tadeusz Peryt
Zdjęcia: Izabela Ploch, Danuta Peryt