Geoedukacja w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB

W dniu 15 maja 2023 roku w Muzeum Geologicznym przy Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB gościła grupa uczestników projektu pn. Geoeducation for everyone, dofinansowanego z programu Erasmus+. Uczestnicy projektu pochodzą z miejsc, gdzie zlokalizowane są Światowe Geoparki UNESCO.

Wśród gości byli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Haliotis z Geoparku Madonnie na Sycylii oraz szkół położonych w Geoparku Azores z Portugalii i Kula - Salihli z Turcji. Koordynatorem spotkania ze strony polskiej było Stowarzyszenie Gmin Geopark Świętokrzyski.

Po Muzeum Geologicznym gości oprowadzała dr hab. Anna Mader, prezentując bogatą kolekcję skał, minerałów i skamieniałości. Zwiedzającym najbardziej podobał się szkielet mioceńskiego walenia z Pińczowa, którego włoscy goście nazwali „Pinccio”.

Zaprezentowano również główne obszary działalności Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w zakresie badań naukowych, kartowania geologicznego, a przede wszystkim geoedukacji.

Uczestnicy projektu Geoeducation for everyone spędzili w sumie pięć dni w Górach Świętokrzyskich, gdzie poznawali walory geologiczne, kulturowe i edukacyjne Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO.

 

Z kolei w dniach 26 kwietnia 2023 r. oraz 10 maja 2023 r. Muzeum Geologiczne przy Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB odwiedzili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mielczarskiego w Kielcach. Gości oprowadził dr Zbigniew Szczepanik, przedstawiając zarys budowy geologicznej regionu świętokrzyskiego. Opowiedział także o bogactwie zasobów naturalnych regionu oraz przedstawił kolekcję skał, minerałów i skamieniałości będącą w posiadaniu naszej regionalnej placówki.

 

Tekst: W. Wesołowski
Zdjęcia: E. Bąk