Centralna Baza Danych Geologicznych ma nową stronę internetową

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) uruchomiła nową stronę internetową. Przejmuje ona całą zawartość informacji o Bazie, jej podsystemach z dedykowanymi im aplikacjami dziedzinowymi oraz funkcje Portalu CBDG w zakresie dostępu do danych przestrzennych, w tym także do aplikacji mapowych. Nie zmienił się adres strony internetowej: https://baza.pgi.gov.pl.

Od 1997 roku, czyli od początku swojego istnienia Centralna Baza Danych Geologicznych miała swoją stronę internetową, zlokalizowana pod adresem https://baza.pgi.gov.pl. W 2008 roku pod adresem https://geoportal.pgi.gov.pl dodatkowo uruchomiony został Portal CBDG, który poszerzył możliwości publikacji danych w nowych aplikacjach internetowych. Na tym portalu znajdowały się również między innymi strony kluczowych projektów realizowanych w PIG-PIB, strony oddziałów regionalnych Instytutu, forum dyskusyjne oraz wiele użytecznych aplikacji związanych z informacją geologiczną.

grafika ilustracyjna

Nowa strona główna CBDG

Nowa strona jest jeszcze lepiej dostosowana do korzystania z niej na urządzeniach mobilnych. Dla coraz większej ilości osób smartfon jest podstawowym narzędziem do komunikacji internetowej. Aktualnie około 30% użytkowników łączy się z CBDG właśnie z takich urządzeń i obserwujemy w tym aspekcie stałą tendencję wzrostową. Dlatego też wszystkie powstające nowe wersje aplikacji również są optymalizowane dla urządzeń mobilnych.

Postęp technologiczny i zmieniające się standardy otwierają nowe możliwości. Dzięki wprowadzanym zmianom użytkownicy mają możliwość coraz lepszego dostępu do informacji i danych geologicznych. Czasami wiąże się to z koniecznością gruntownej zmiany technologii. Właśnie dlatego przenosimy zawartość Portalu CBDG na nową stronę CBDG. Pozostające jeszcze na portalu strony stopniowo zostaną również przeniesione na nowocześniejsze platformy informatyczne.

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. CBDG to duży system informatyczny, na który składa się szereg ściśle powiązanych podsystemów gromadzących informacje z różnych dziedzin geologii. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

Kluczowym zasobem CBDG są dane przestrzenne. Szereg specjalistycznych aplikacji zapewnia na wiele sposobów dostęp do danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii. Dziedzinowe, specjalistyczne aplikacje CBDG pozwalają szybko i precyzyjnie dotrzeć do różnego typu danych. Stale rozwijany i poszerzany bezpłatny, internetowy dostęp do bazy stanowi najszybszy sposób dotarcia do gromadzonych w archiwach przez dziesiątki lat informacji o geologii Polski.

To między innymi dlatego skrót CBDG można odczytywać też jako Coraz Bardziej Dostępna Geologia.