Przedstawiciele PIG-PIB na Esri User Conference 2023 w San Diego

W dniach 10-14 lipca 2023 r. w Centrum Kongresowym w San Diego (USA) odbyła się, w formie hybrydowej, 43. edycja corocznej konferencji Esri User Conference 2023 (Esri UC 2023). Jest to największe wydarzenie z branży GIS, w którym wzięło udział około 18 tys. specjalistów oraz ponad 20 tys. uczestników online, w tym przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wydarzenie to zgromadziło specjalistów z całego świata wykorzystujących w swojej pracy systemy informacji geograficznej z różnych dziedzin: nauk o ziemi, obronności, środowiska, administracji publicznej, zasobów naturalnych, bezpieczeństwa i usług publicznych itp.

W skład polskiej delegacji wchodziło około 30 osób. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali: Anna Stawicka i Jakub Kobiela z Zakładu Geologii Inżynierskiej w Warszawie.

Oprogramowanie ArcGIS Pro, oferowane przez firmę Esri, jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w realizacji projektów prowadzonych w Zakładzie Geologii Inżynierskiej, finansowanych zarówno z dotacji, grantów, w projektach badawczych i komercyjnych, jak i w pozostałych komórkach PIG-PIB. Program ten jest niezwykle rozbudowany i posiada wiele funkcji wykorzystywanych do licznych analiz przestrzennych, a także gromadzenia i archiwizowania danych, których wyniki następnie są przedstawiane graficznie np. w postaci map. Nadaje się on także doskonale do wizualizacji danych i modeli 3D. Systemy informacji przestrzennej są szeroko wykorzystywane w procesach inwestycyjnych związanych z geologią inżynierską, czego przejawem jest silnie zaznaczony komponent GIS obecny w licznych poradnikach i wytycznych przygotowywanych przez Zakład Geologii Inżynierskiej. Podczas konferencji poszerzono wiedzę na temat dynamicznie rozwijających się możliwości oprogramowania m.in.: aplikacji terenowych, rozwiązań BIM/CAD, aplikacji deweloperskich służących do udostępniania danych i innych produktów. Wiedza zdobyta podczas tego wydarzenia posłuży do ich efektywniejszego wykorzystania przy bieżących i przyszłych projektach, zarówno pod kątem tworzenia projektów mapowych jak i pracy związanej z przetwarzaniem danych w celu ich wizualizacji.

 esri1

Przedstawiciele polskiej delegacji przed centrum kongresowym w San Diego (fot. Małgorzata Grzywacz, Esri Polska)

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z licznymi referatami i sesjami technicznymi dotyczącymi produktów oferowanych przez firmę Esri, nowościami wdrożonymi w nowych wersjach oprogramowania, przykładami jego wykorzystania w różnych branżach, a także zapowiedziami wdrożenia nowych funkcjonalności w przyszłych latach.

W sali wystawienniczej (strefie Expo) prezentowały się liczne firmy i instytucje związane z branżą GIS, oferujące rozwiązania publiczne i komercyjne dla wielu dziedzin. W tej strefie była także możliwość porozmawiania z deweloperami oprogramowania na temat sposobów i ograniczeń wykorzystania narzędzi w projektach realizowanych w Zakładzie Geologii Inżynierskiej.

 esri3

Konsultacje z deweloperami oprogramowania w strefie Expo (fot. Anna Stawicka)

Podczas konferencji przedstawiciele PIG-PIB, odbyli spotkanie ze specjalistami Esri na temat wdrożenia systemów ArcGIS Production Mapping oraz ArcGIS Workflow Manager w obecnie realizowanych i przyszłych projektach: Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (MPGN) i Mapy Geologiczno-Inżynierskie Polski (MgiP). W konsultacjach uczestniczyła także Karolina Karpisz, reprezentant ESRI Polska.

 esri5

Przedstawiciele delegacji PIG-PIB podczas rozmów ze specjalistami Esri (fot. Karolina Karpisz, Esri Polska)

Konferencja była dobrą okazją do zapoznania się z odmiennymi, innowacyjnymi sposobami wykorzystania dobrze znanych narzędzi, a także pełnymi możliwościami i praktycznymi zastosowaniami reszty oprogramowania w ofercie Esri. Strefa posterowa i stanowisko USGS (United States Geological Survey) pozwoliło na porównanie zakresu działalności służb geologicznych.

 esri4

Przedstawiciele delegacji PIG-PIB: Anna Stawicka i Jakub Kobiela na konferencji Esri UC 2023

Tekst: Jakub Kobiela, Anna Stawicka
Zdjęcia: Małgorzata Grzywacz, Karolina Karpisz, Anna Stawicka