Wstrząs sejsmiczny w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

22 sierpnia 2023 r. o godz. 07:38:00.4 UTC, tj. 09:38:00.4 czasu lokalnego miał miejsce wstrząs sejsmiczny w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Położenie epicentrum, wyznaczone na podstawie zapisów stacji sieci PSG_Sejs_NET, opisują współrzędne geograficzne 50.35°N 18.84°E. Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 1 km. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M3.5 (PSG_Sejs_NET).

Wstrząs ten jest skutkiem rozładowania naprężeń powstałych w wyniku eksploatacji górniczej w obszarze GZW.

 gzw 2023 tabela1

Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 22 sierpnia 2023 r., godz. 07:38:00.4 UTC, region: Polska (GZW)

Lokalizacje epicentrum omawianego trzęsienia zostały pokazane na poniższej mapie w relacji do najbliższych lokalnych szczegółów geograficznych i politycznych wraz z naniesionym obszarem wydobycia (terenem górniczym). Według zgłoszeń mieszkańców wstrząs był odczuwalny w Piekarach Śląskich, Bytomiu, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Katowicach, Rudzie Śląskiej oraz Dąbrowie Górniczej. Wyższy Urząd Górniczy poinformował, że wstrząs miał miejsce w KWK Bobrek-Piekary, 726 m pod ziemią.

gzw 2023 rys1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M3.5 (PSG_Sejs_NET) z dnia 22 sierpnia 2023 r. godz. 07:38:00.4 w regionie GZW (oprac. PSG, dane PSG i EMSC, mapa bazowa: GUGiK)

Rejestracje zjawiska na stacjach zlokalizowanych najbliżej epicentrum (CICH, DZIA, MIED, PG13, PG20, PG29, POTK, SIER, ZAKA, ZAKB, ZAKD) przedstawiono na poniższym rysunku.

gzw 2023 rys2

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M3.5 (PSG_Sejs_NET) z epicentrum w regionie GZW z dnia 22 sierpnia 2023 r. o godz. 07:38:00.4 (UTC) zarejestrowane przez stacje sieci PSG_Sejs_NET: CICH, DZIA, MIED, PG13, PG20, PG29, POTK, SIER, ZAKA, ZAKB, ZAKD. Na wykresie zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Kamila Karkowska, Tomasz Czerwiński i Mirosław Musiatewicz