Trzęsienie ziemi w Maroku

8 września 2023 r. o godz. 22:11:02.2 UTC tj. o godz. 23:11:02.2 czasu lokalnego w Maroku miało miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.8. Według European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) źródło wstrząsów zlokalizowane było na głębokości 26 km a epicentrum było zlokalizowane 79 km na SSW od miasta Marrakesz.

Trzęsienie ziemi wystąpiło na głębokości około 26 km, było to zatem płytkie trzęsienie ziemi. Ze względu na niewielką głębokość zjawiska i lokalizację trzęsienia blisko skupisk ludzi, zjawisko to spowodowało bardzo duże zniszczenia. Według doniesień prasowych ponad 2000 osób zginęło, a tysiące osób jest rannych. Ostateczny bilans strat zapewne będzie znany w ciągu najbliższych kilku tygodni.
 

Parametry zjawiska sejsmicznego z 8 września 2023 r., godz. 22:11:00.6 UTC, region: Morocco

Parametry zjawiska sejsmicznego z 8 września 2023 r., godz. 22:11:00.6 UTC, region: Morocco

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 UTC w Maroku – oprac. PSG, wg danych EMSC, mapa bazowa: PAT

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 UTC w Maroku – oprac. PSG, wg danych EMSC, mapa bazowa: PAT

Wstrząsy zjawiska o magnitudzie 6.8 były odczuwalne w promieniu kilkuset kilometrów od epicentrum – nie tylko w Maroku, ale także w Portugalii, Hiszpanii i Algierii. Odczuwalność wstrząsów w obszarze epicentralnym osiągnęła wielkość VIII w skali Mercallego. Mapy zasięgu odczuwalności i intensywności wstrząsów zaprezentowano na mapach poniżej.

Mapy intensywności wstrząsów wywołanych trzęsieniem ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 w Maroku (lewy: USGS, prawy: EMSC)

Mapy intensywności wstrząsów wywołanych trzęsieniem ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 w Maroku (lewy: USGS, prawy: EMSC)

Lokalizacje epicentrów wszystkich zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w okresie od 8 września 2023 do 11 września 2023 r. zostały przedstawione na poniższej mapie. Najsilniejszy wstrząs wtórny o magnitudzie M4.8 miał miejsce o godz. 22:30:39.8 UTC, czyli około 20 min po wstrząsie głównym.

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną regionu po wstrząsie głównym o magnitudzie M6.8 z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w okresie od 8 września 2023 do 11 września 2023 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC, mapa bazowa: PAT)

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną regionu po wstrząsie głównym o magnitudzie M6.8 z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w okresie od 8 września 2023 do 11 września 2023 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC, mapa bazowa: PAT) 

Pełna sekwencja wstrząsów (wraz z wstrząsem głównym) została zaprezentowana na rysunku poniżej. Statystyka zjawisk sejsmicznych w tym okresie została podsumowana w poniższej tabeli.

Wykres przedstawiający Sekwencja czasowa i magnitudy zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w regionie epicentralnym w dniach od 8 września 2023 do 11 września 2023 r.

Sekwencja czasowa i magnitudy zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w regionie epicentralnym w dniach od 8 września 2023 do 11 września 2023 r.
 

Statystyka zjawisk sejsmicznych (wraz z wstrząsem głównym) z lokalizacją epicentrów w Maroku zarejestrowanych w okresie od 8 września 2023 r. do 11 września 2023 r. wg danych EMSC

Statystyka zjawisk sejsmicznych (wraz z wstrząsem głównym) z lokalizacją epicentrów w Maroku zarejestrowanych w okresie od 8 września 2023 r. do 11 września 2023 r. wg danych EMSC

Trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 (UTC) w Maroku zarejestrowane zostało również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na rysunku poniżej zaprezentowano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i DZIW (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG.

Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 3 450 km (31°), natomiast od stacji DZIW około 3 250 km (29°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 22:17:16.2 UTC, tj. po upływie 6 min 14.0 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji DZIW o godz. 22:17:00.9 UTC, tj. po upływie 5 min 58.7 s.

Wykres Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z epicentrum w Maroku z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 (UTC) zarejestrowany przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych w Hołownie (PG14) i Dziwiu (DZIW). Na wykresie składowej Z zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej (P)

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z epicentrum w Maroku z 8 września 2023 r., godz. 22:11:02.2 (UTC) zarejestrowany przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych w Hołownie (PG14) i Dziwiu (DZIW). Na wykresie składowej Z zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej (P)

Omawiane trzęsienie ziemi zarejestrowano również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165 zaprezentowano na rysunku poniżej. Zaprezentowane zostały 3 ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8.

Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

wykres Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r.

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 8 września 2023 r.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Kamila Karkowska, Kaj Michałowski, Tomasz Czerwiński i Mirosław Musiatewicz