Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe "Geozagrożenia"

W związku z dużym zainteresowaniem zapisy na studia podyplomowe GEOZAGROŻENIA zostały przedłużone do 22 września 2023 r.

Szczegóły na stronie: https://geozagrozenia.agh.edu.pl/

Trwa nabór na pierwszą edycję studiów podyplomowych "Geozagrożenia" – wspólnej inicjatywy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r., a zakończą we wrześniu 2024 r. Studia zajmą łącznie 270 godzin nauki. 

Szczegóły programu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://geozagrozenia.agh.edu.pl/.

Celem studiów jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w rozpoznawaniu i dokumentowaniu geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz niedziela w godzinach od 8:00 do 17:00), średnio dwa razy w miesiącu, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie lub w bliskich okolicach Krakowa (zajęcia terenowe).

Program studiów obejmuje wykłady oraz liczne zajęcia terenowe, laboratoryjne i komputerowe.

Program studiów

  • Prawo w geozagrożeniach
  • Geozagrożenia
  • Rozpoznawanie ruchów masowych
  • Monitoring geozagrożeń
  • Zdalne metody w rozpoznawaniu i monitorowaniu geozagrożeń
  • Analiza danych przestrzennych
  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk
  • Laboratoryjne metody badań gruntów
  • Techniki komputerowe w geologii inżynierskiej

Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań.

Absolwenci studiów podyplomowych "Geozagrożenia" posiądą wiedzę o podstawach prawnych związanych z geozagrożeniami w Polsce oraz zapoznają się z najnowszymi wytycznymi w tym zakresie. Będą potrafili pozyskać informacje z dostępnych baz danych przestrzennych oraz prawidłowo je przetwarzać. Kolejna umiejętnością będzie prawidłowe projektowanie procesów inwestycyjnych związanych z dokumentowaniem osuwisk, począwszy od zaplanowania oraz wykonania kartowania terenowego oraz prac terenowych, przez prace terenowe, po ich prawidłowe dokumentowanie w celu opiniowania i zatwierdzania.

Absolwenci zdobędą też podstawową wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, właściwości fizyko-mechanicznych gruntów oraz ich wpływu na projektowanie geotechniczne.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB posiada najpełniejsze informacje o geozagrożeniach w Polsce. Realizując zadania państwowej służby geologicznej identyfikujemy, rozpoznajemy, dokumentujemy oraz monitorujemy zagrożenia geologiczne, takie jak osuwiska, zapadliska, osiadania, zdarzenia sejsmiczne oraz erozja wybrzeża morskiego. Centrum Geozagrożeń w PIG-PIB dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów oraz nowoczesnym sprzętem badawczym. Obok prac terenowych prowadzimy prace metodyczne i naukowe, a także szkolimy administrację geologiczną i doradzamy Wojewódzkim Zespołom Nadzorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

Zapraszamy do aplikowania na studia podyplomowe "Geozagrożenia"!

Relacja z podpisania umowy w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych "Geozagrożenia"