PIG-PIB razem z AGH uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych – GEOZAGROŻENIA. Nabór już wkrótce

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH) przygotowują nowy kierunek studiów podyplomowych. Będą kształcić specjalistów z zakresu geozagrożeń. 2 czerwca 2023 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie obie instytucje podpisały porozumienie o współpracy.

- Studia podyplomowe stanowią znakomite uzupełnienie pewnych niedostatków w uniwersyteckich programach nauczania geologii i umożliwiają nabycie specjalistycznych kompetencji w stosunkowo krótkim czasie. Taka forma kształcenia odpowiada współczesnym trendom obserwowanym w szkolnictwie wyższym na całym świecie, gdzie kursy tematyczne i zajęcia warsztatowe stanowią coraz większy odsetek form kształcenia i są w stanie szybko wykształcić fachowe kadry tam, gdzie pojawia się szczególna potrzeba pozyskania specjalistów w danym zakresiepowiedział chwilę przed podpisaniem porozumienia profesor Jacek Matyszkiewicz

Porozumienie zostało podpisane przez dr. inż. Mateusza Damrata – dyrektora PIG-PIB (z lewej) oraz prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza – dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (z prawej); w spotkaniu udział wzięli także: od lewej: dr Andrzej Głuszyński (zastępca dyrektora ds. służby geologicznej, PIG-PIB), dr Tomasz Wojciechowski (kierownik Centrum Geozagrożeń, PIG-PIB), dr inż. Robert Kaczmarczyk (AGH), Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu w MKiŚ, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, dr hab. Marek Rembiś (AGH).

Porozumienie zostało podpisane przez dr. inż. Mateusza Damrata – dyrektora PIG-PIB (z lewej) oraz prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza – dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (z prawej); w spotkaniu udział wzięli także: od lewej: dr Andrzej Głuszyński (zastępca dyrektora ds. służby geologicznej, PIG-PIB), dr Tomasz Wojciechowski (kierownik Centrum Geozagrożeń, PIG-PIB), dr inż. Robert Kaczmarczyk (AGH), Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu w MKiŚ, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa,
dr hab. Marek Rembiś (AGH)


W podpisanym porozumieniu obie instytucje zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie uruchomienia i realizacji studiów podyplomowych, których celem jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami rozpoznania oraz dokumentowania geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. PIG-PIB oraz AGH wspólnie będą realizowali program nauczania, który przewiduje serię wykładów i ćwiczeń, również terenowych.

Uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych jest wspólną odpowiedzią Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na postulat firm zajmujących się szeroko rozumianą problematyką geozagrożeń zgłoszony w październiku 2022 r. podczas konferencji w Kielnarowej k/Rzeszowa.

Program studiów zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W trakcie wykładów oraz licznych zajęć terenowych, laboratoryjnych i praktycznych, uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań.

- Mam nadzieję, że nowy kierunek studiów, który stawia na zdobycie praktycznej wiedzy, spotka się z zainteresowaniem osób, które zawodowo, w różnym aspekcie, mają do czynienia z zagrożeniami naturalnymi. Podniesienie kwalifikacji tych osób to z pewnością dobra droga do redukcji ryzyka związanego z geozagrożeniami w naszym krajupowiedział po podpisaniu porozumienia minister Piotr Dziadzio.

- Instytut posiada najpełniejsze informacje o geozagrożeniach w Polsce. Realizując zadania państwowej służby geologicznej identyfikujemy, rozpoznajemy, dokumentujemy oraz monitorujemy zagrożenia geologiczne, takie jak osuwiska, zapadliska, osiadania, zdarzenia sejsmiczne oraz erozja wybrzeża morskiego. Centrum Geozagrożeń w PIG-PIB dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów oraz nowoczesnym sprzętem badawczym. Obok prac terenowych prowadzimy prace metodyczne i naukowe, a także szkolimy administrację geologiczną i doradzamy Wojewódzkim Zespołom Nadzorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutkówpowiedział dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

Sygnatariusze porozumienia wraz z uczestnikami spotkania

Sygnatariusze porozumienia wraz z uczestnikami spotkania

Zajęcia będą odbywały się w systemie weekendowym, średnio dwa razy w miesiącu (łącznie około 15 zjazdów) na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie lub w bliskich okolicach Krakowa (zajęcia terenowe).

Absolwent studiów podyplomowych "Geozagrożenia" będzie posiadał wiedzę o podstawach prawnych związanych z geozagrożeniami w Polsce oraz będzie zaznajomiony z najnowszymi wytycznymi w tym zakresie. Będzie potrafił pozyskać informacje z dostępnych baz danych przestrzennych oraz prawidłowo je przetwarzać. Potrafił będzie również prawidłowo zaplanować proces inwestycyjny związany z dokumentowaniem osuwisk począwszy od zaplanowania oraz wykonania kartowania terenowego oraz prac terenowych, przez prace terenowe, po ich prawidłowe dokumentowanie w celu opiniowania i zatwierdzania. Absolwent posiądzie również podstawową wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, właściwości fizyko-mechanicznych gruntów oraz ich wpływu na projektowanie geotechniczne.

Nabór na studia (2 semestry - X 2023 r. – IX 2024 r.) rozpocznie się jeszcze w czerwcu 2023 r.

Tekst: Anna Bagińska
Zdjęcia: Michał Zieliński