PIG - PIB na Edukacyjnym Pikniku Ekologicznym na Górze św. Anny

Jubileusz 35-lecia Parków Krajobrazowych „Góra Św. Anny” i „Góry Opawskie” stał się doskonałą okazją do zorganizowania w dniu 28 września 2023 r. Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego przy Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny. Wzięło w nim udział około 700 osób, głównie młodzieży – uczniów szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego, w tym powiatu strzeleckiego, a także seniorów.

Na wszystkich – zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych, czekało wiele atrakcji w postaci edukacyjnych gier i zabaw oraz spora dawka wiedzy przyrodniczej i geologicznej, którą gwarantowały odwiedziny stoisk przygotowanych i obsadzonych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Ogrodów Botanicznych w Wojsławicach i Mikołowie, Fundacji AVI (Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt) i Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, reprezentowanego przez zespół w składzie: Weronika Nadłonek, Marta Składowska, Klaudia Simlat i Paweł Woźniak.

piknik 3fot weronika nadonek

Stoisko edukacyjne PIG - PIB

Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że dzięki naszym, prezentowanym podczas imprezy kolekcjom dydaktycznym stworzyliśmy wiele możliwości do zapoznania się szerokiej grupy społeczeństwa z prawdziwą, konkretną geologią poprzez „bezpośrednie dotkniecie” elementów świata przyrody nieożywionej – skały, minerału, skamieniałości, np. szczątków kostnych dużych ssaków plejstoceńskich (mamut, nosorożec włochaty, niedźwiedź jaskiniowy). Stały się więc one bardzo skutecznym narzędziem w szeroko pojętym procesie indywidualnego kształcenia.

piknik 2 fot weronika nadonek

Stoisko PIG - PIB było dosłownie oblegane

Kulminacyjnym punktem całego wydarzenia była oficjalna część obchodów jubileuszu, podczas której marszałek województwa opolskiego wraz z zarządem dziękował wszystkim za współpracę na przestrzeni lat z parkami. Symboliczne statuetki wraz z listami gratulacyjnymi otrzymali pracownicy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, uczelni wyższych czy szkół i instytucji związanych z kształtowaniem wiedzy oraz osoby prywatne. Co cieszy najbardziej w gronie tym nie zabrakło Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB!

gsa podziekowanie janusz jureczka   piknik fot klaudia simlat

Tekst: Paweł Woźniak
Zdjęcia: Weronika Nadłonek, Klaudia Simlat

grafika ilustracyjna

 

 

Udział w wydarzeniu został zorganizowany w ramach zadania: "Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka", finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.