PIG - PIB na VIII Forum Geo-produkt w Rudzie Różaneckiej

W dniach 5-6 października 2023 roku w Rudzie Różanieckiej odbyło się VIII Forum GEO-PRODUKT pod hasłem "Od Potencjału do Geoproduktu". Zostało ono zorganizowane przez Powiat Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”. W wydarzeniu udział wzięli również pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, którzy podzielili się swoimi osiągnięciami, doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi rozwoju geoturystyki i produktów geo-kulturowych.

Konferencję rozpoczęto od uroczystego otwarcia, po którym odbyły się trzy sesje plenarne oraz sesja posterowa, koncentrujące się na tematach związanych z geoturystyką, geoparkami, inwentaryzacją geostanowisk, oraz kreowaniem produktów geoturystycznych.

Otwarcie VIII Forum GEO-PRODUKT, sala pełna ludzi, prelegent na tle ekranu wygłasza prezentację

Otwarcie VIII Forum GEO-PRODUKT

Podczas I Sesji Plenarnej pt.: „Od zasobów do lokalnego produktu geokulturowego” omawiano tematy związane z geoturystyką, geoparkami i wyzwaniami w Polsce, interpretacją dziedzictwa geologicznego i kulturowego oraz przykładami dobrych praktyk w kreowaniu produktów geoturystycznych.

W drugiej sesji plenarnej pt: „Aspekty samorządowe, społeczne, naukowe i edukacyjne w procesie planowania produktu geoturystycznego” przedstawiono prezentacje na temat roli społeczności lokalnych, samorządu, oraz partnerstwa naukowego w tworzeniu produktów geoturystycznych. W trakcie tej sesji mgr inż. Agnieszka Milianowicz z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach wygłosiła referat pt. „Rola społeczności lokalnej, samorządu oraz partnerstwa naukowego w powstaniu ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny” w Górach Świętokrzyskich”.

Mgr inż. Agnieszka Milianowicz z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB podczas prezentacji referatu, kobieta w czerwonej sukience wygłasza referat na tle dużego ekranu

Mgr inż. Agnieszka Milianowicz z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB podczas prezentacji referatu

Podczas trzeciej sesji plenarnej pt. „Potencjał do kreowania turystycznego produktu geo-kulturowego na Roztoczu Wschodnim” omawiano dziedzictwo geologiczne i kulturowe regionu, a także możliwości wykorzystania tych zasobów w celach edukacyjnych i turystycznych.

W trakcie sesji posterowej uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje projekty i badania. Mgr inż. Ewelina Bąk z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach przedstawiła poster pt. „Projekt ścieżki geoedukacyjnej „Kopalnia Pirytu Staszic w Rudkach”.

Mgr inż. Ewelina Bąk z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB podczas prezentacji posteru, uśmiechnięta kobieta w granatowej sukience na tle posteru

Mgr inż. Ewelina Bąk z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB podczas prezentacji posteru

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, która pozwoliła uczestnikom na bezpośrednie zetknięcie się z geokulturowym dziedzictwem regionu. W trakcie sesji odwiedzono odsłonięcia utworów miocenu w Hucie Różanieckiej, ruiny cerkwi zbudowanej z tzw. wapieni bruśnieńskich w Hucie Różanieckiej,  wapienne nagrobki na cmentarzu grekokatolickim w Starym Bruśnie, a także kamieniołom wapieni mioceńskich w Starym Bruśnie i Cerkiew św. Paraskewy w Nowym Bruśnie. To bezpośrednie doświadczenie pozwoliło uczestnikom na głębsze zrozumienie i docenienie bogactwa geo-kulturowego rejonu.

Kamieniołom wapieni mioceńskich w Starym Bruśnie, koparka na tle wyrobiska kopalni skał

Kamieniołom wapieni mioceńskich w Starym Bruśnie

Odsłonięcie utworów miocenu w w Hucie Różanieckiej, grupa ludzi wśród skałek

Odsłonięcie utworów miocenu w w Hucie Różanieckiej

Forum GEO-PRODUKT 2023 było doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji związanych z geoturystyką i produktami geo-kulturowymi. Będziemy czekać z niecierpliwością na kolejne edycje tego inspirującego wydarzenia.

Tekst: A. Milianowicz, E. Bąk
Zdjęcia: I. Buczko, A. Milianowicz, E. Bąk

grafika ilustracyjna

 

 

Udział pracowników PIG-PIB w wydarzeniu został zorganizowany w ramach zadania: "Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka", finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.