PIG - PIB na XIV Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Geologii Inżynierskiej i Środowiska (IAEG) w Chinach

W dniach 21-27 września 2023 r. delegacja Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB wzięła udział w odbywającym się w Chinach XIV Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Geologii Inżynierskiej i środowiska (International Association for Engineering Geology and the Environment - IAEG). To ważne, międzynarodowe spotkanie specjalistów poświęcone było globalnym zmianom klimatycznym, ocenie i zapobieganiu zagrożeniom geologicznym, właściwościom geotechnicznym górotworu, nowym technologiom w geologii inżynierskiej oraz roli geologii inżynierskiej w transporcie, energetyce, w miastach, na morzach i w ochronie środowiska. Tegoroczne hasło Kongresu brzmiało: „Geologia inżynierska dla Ziemi nadającej się do zamieszkania”.

Kongres zgromadził ponad 1300 uczestników z całego świata zajmujących się geologią inżynierską, geotechniką i środowiskiem, w tym pracowników Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB, którzy realizując zadania państwowej służby geologicznej wykonują i interpretują badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb rozpoznania budowy geologicznej, kartowania geologiczno-inżynierskiego, posadawiania obiektów budowlanych na obszarach lądowych i morskich oraz analizowania geozagrożeń na terenie kraju.

dwie kobiety na tle plakatu reklamującego konferencję IAEG w Chinach

Przedstawiciele delegacji PIG-PIB na XIV Kongresie IAEG w Chengdu (Monika Szabłowska, Edyta Majer)

Podczas pierwszego dzień kongresu odbyła się ceremonia otwarcia oraz wykłady o różnej tematyce wygłoszone przez zaproszonych przedstawicieli świata nauki. Uroczystość otwarcia rozpoczęła przemowa Prezydenta IAEG prof. Vassilisa Marinosa oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Qiang Xu.

w wielkiej sali z kryształowymi żyrandolami jest zgromadzenie dużej ilości osób, na wielkim ekranie prezentacja

Ceremonia otwarcia kongresu – przemowa powitalna Prezydenta IAEG (fot. M. Szabłowska)

Po rozdaniu nagród za osiągnięcia naukowe, referat o modelu geologicznym w geologii inżynierskiej, roli badań polowych w rozpoznaniu budowy geologicznej oraz o korzyściach ze współpracy geologów z geotechnikami i inżynierami wygłosił prof. Vassilis Marinos. Prof. Manchao He mówił z kolei o mechanizmie powstawania, sposobach monitorowania i przewidywania osuwisk, a prof. Jinxiu (Jenny) Yan o najnowszych osiągnięciach i wyzwaniach w tunelowaniu oraz zarządzaniu podziemną przestrzenią miejską.

wielki ekran z prezentacją i mała sylwetka prelegenta przemawiająca do słuchaczy na sali

Wystąpienie prof. Jinxiu (Jenny) Yan (fot. M. Szabłowska)

W dniu otwierającym kongres odbyły się również wykłady dotyczące spływów błotnych (prof. Charles Wang Wai Ng) oraz geologiczno-inżynierskich aspektów trzęsienia ziemi w Turcji w lutym 2023 r. (prof. Resat Ulusay). Podczas popołudniowych wystąpień poruszone zostały zagadnienia związane z geozagrożeniami niosącymi katastrofalne skutki, powstające w efekcie m.in. trzęsień ziemi oraz intensywnych opadów deszczu, które są spowodowane globalnymi zmianami klimatu.

W kolejnych dniach wykłady prowadzone były równolegle na 11 salach. Uczestnicy mogli wybrać wykłady dotyczące zagadnień o bardzo różnej tematyce. Wystąpienia podzielone były na 12 sekcji tematycznych, między innymi:

  • eksploatacja zasobów głębinowych i energii,
  • mechanizmy geozagrożenia,
  • ocean i kontrola ryzyka,
  • monitorowanie i wczesne ostrzeganie,
  • geologia stosowana w dużych projektach inżynieryjnych,
  • popołudnie młodego geologa inżynierskiego, itp.

Na konferencji przedstawiano także nowe trendy oraz technologie w badaniach geologiczno-inżynierskich. Prezentacje dotyczyły modelowania, metodyki pomiarowej oraz przetwarzania danych geologicznych, a także wykorzystania geologii inżynierskiej w przeciwdziałaniu i przewidywaniu katastrof naturalnych. Poruszono zagadnienia procesów osuwiskowych w lessach, które w Chinach są dużo większym problemem i dlatego prowadzone są eksperymenty wielkoskalowe w celu poznania zachowania się tych gruntów.

fragment prezentacji

Wykład dotyczący rozpoznawania właściwości lessów i występowania w nich wód gruntowych za pomocą metod geofizycznych (Yu Li, Jingqi Wang) (fot. E. Majer)

fragment prezentacji

Wykład dotyczący badań umożliwiających identyfikowanie powierzchni poślizgu w lessach (Fanyu Zhang, Gonghui Wang, Jianbing Peng) (fot. E. Majer)

Prezentowano techniki badawcze podłoża dna morskiego, przetwarzanie pomiarów, integrację badań w celu określenia charakterystyki gruntu i możliwości posadowienia turbin wiatrowych oraz tworzenia modeli 3D podłoża gruntowego. Przedstawiono aktualne problemy oraz wyzwania dotyczące rozpoznania podłoża oraz projektowania i posadawiania morskich farm wiatrowych.

prezentacja na wielkim ekranie

Wykład dotyczący oceny geozagrożeń morskich (Bryan Bergkamp) (fot. M. Szabłowska)

Na uwagę zasługiwały również referaty prezentujące nowe podejścia do klasyfikacji masywów skalnych oraz systematyki i nazewnictwa gruntów według norm ISO 14688. Temat ten jest dyskutowany przez środowiska naukowe i praktyków, ponieważ sprawia wiele problemów. Z uwagi na to, w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB prowadzone są przez państwową służbę geologiczną prace, której efektem będzie przygotowanie poradnika dotyczącego badań geologiczno-inżynierskich w zakresie makroskopowego rozpoznawania i opisu gruntów oraz skał m.in. w zgodzie z normami ISO 14688.

fragment prezentacji

Wykład dotyczący doskonalenia systemu klasyfikacji i nazewnictwa gruntów wg norm ISO 14688 (Zhong-qi Quentin Yue) (fot. E. Majer)

Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w wielu sesjach naukowych dotyczących nowoczesnych metod monitoringu, przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom geologicznym, innowacyjnych/wielkoskalowych badań laboratoryjnych i polowych, najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie zarządzania i analizy danych geologicznych, modelowania 3D, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w tym uczenia maszynowego do przetwarzania i interpretacji wyników badań oraz wielokierunkowego zastosowania danych satelitarnych.

cztery osoby pozują do zdjęcia

Od lewej Prezydent IAEG prof. Vassilis Marinos, dr Edyta Majer, Monika Szabłowska, Vice Prezydent IAEG na Europę dr Janusz Wasowski (fot. http://y.camera360.com/photolivepc/?orderId=202309141737055413&channel=pc&origin=link)

W ramach konferencji odbyła się również wycieczka geologiczna, podczas której uczestnicy mieli okazję zobaczyć jedno z największych osuwisk w Chinach – Wuzhisuo oraz nowe Mogangliang - powstałe w wyniku trzęsienia ziemi w roku 2022. Oglądano także dwie największe budowle inżynierskie w prowincji Sychuan – most Yakang Bridge o długości 1100 m, łączący Sichuan i Tybet oraz elektrownię wodną Luding na rzece Dadu. Z kolei rejon Garze Tibetan Autonomous Prefecture jest bardzo interesujący geologicznie, ponieważ cały obszar jest aktywny sejsmicznie, występują tam liczne aktywne uskoki, osuwiska i spływy błotne, a mimo to powstają tam ogromne projekty inżynierskie.

krajobraz górski z rzeką, na pierwszym planie idąca po schodach postać

Most Yakang Bridge (fot. M. Szabłowska)

krajobraz górski z rzeką i drogą, widoczne zniszczenia

Zniszczenia infrastruktury drogowej powstałe podczas trzęsienia ziemi w Chinach w 2022 r. (fot. M. Szabłowska)

fragment zniszczeń drogi

Wielkoskalowy spływ błotny tzw. Debris Flow powstały podczas trzęsienia ziemi w Chinach w 2022 r. (fot. E. Majer)

rzeka, góry i wielkie osuwiska

Jedno z największych osuwisk w Chinach (osuwisko Wuzhisuo, Longmen Mountain) (fot. M. Szabłowska)

Wielką korzyścią dla uczestników Kongresu była możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń ze specjalistami i naukowcami z całego świata zajmującymi się geologią inżynierską.

Link do strony konferencji: https://www.iaeg2023.org/

Link do galerii zdjęć: http://y.camera360.com/photoliveh5/home?orderId=202309141737055413&channel=pc&origin=link

Link do strony IAEG: https://iaeg.info/

Tekst: Monika Szabłowska, Edyta Majer
Zdjęcia: Monika Szabłowska, Edyta Majer, organizatorzy IAEG

 podstawowa wersja logo

 

Udział pracowników PIG - PIB w XIV kongresie IAEG został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej