Odsłonięcie tablicy pamiątkowej doc. dr. inż. Zbigniewa Rubinowskiego w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach

19 października 2023 r. w Muzeum Geologicznym Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Kielcach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej docenta dr. inż. Zbigniewa Rubinowskiego, połączona z obchodami 60-lecia Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W obu wydarzeniach wzięło udział blisko 70 osób, w tym przedstawiciel dyrekcji i pracownicy PIG - PIB.

Obchody Jubileuszu były doskonałą okazją do uhonorowania docenta Zbigniewa Rubinowskiego, byłego przewodniczącego Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i jednocześnie wieloletniego pracownika Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Docent Zbigniew Rubinowski (1929-1997) był wybitnym badaczem Gór Świętokrzyskich, alpinistą i polarnikiem. Prowadzone przez niego badania znacząco przyczyniły się do poznania budowy i genezy świętokrzyskich złóż rud żelaza i metali kolorowych. To w kierowanym przez niego zespole powstała idea mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Ponadto należał do prekursorów idei tworzenia geoparków i zrównoważonego rozwoju oraz propagował ochronę dziedzictwa geologicznego. 

Wspomnienie o doc. dr. inż. Zbigniewie Rubinowskim

Wśród pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, z którym Pan Docent związał całe swoje życie zawodowe, a także wśród członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego pamięć o nim jest wciąż żywa.

mężczyzna w garniturze przemawia w sali muzeum, na drugim planie makieta dinozaura

Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa podczas otwarcia uroczystości 

Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiej Akademii Nauk, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, wyższych uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ponadto: Geoparku Świętokrzyskiego, Centrum Geoedukacji – Geonatura Kielce, Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Speleoklubu Świętokrzyskiego, Oddziału Świętokrzyskiego PTTK, Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach, przedsiębiorstw geologicznych, administracji samorządowej w Chęcinach i Kielcach. Oczywiście nie mogło zabraknąć pracowników PIG-PIB, także emerytowanych. Obecni byli także przedstawiciele rodziny docenta Zbigniewa Rubinowskiego.

Uroczystość otworzył Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa, po czym przekazał głos Przewodniczącej Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol dr hab. Annie Mader, która powitała przybyłych gości: Aleksandrę Habrykęcórkę Zbigniewa Rubinowskiego, Andrzeja Rubinowskiegosyna i dr inż. Katarzynę Rubinowską - wnuczkę, jak również przedstawicieli instytucji i organizacji, które były fundatorami tablicy: Zastępcę Dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju dr hab. Piotra Szreka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Geologicznego prof. dr hab. Tadeusza Peryta, Wiceprezesa Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK dr. Cezarego Jastrzębskiego, przedstawicieli Speleoklubu Świętokrzyskiego – Agnieszkę Szrek-Burczyk i Andrzeja Kaszę.

cztery osoby pozują do zdjęcia na tle tablicy pamiątkowej wiszącej na ścianie wewnątrz budynku

Najbliżsi Zbigniewa Rubinowskiego przy tablicy pamiątkowej: od lewej Andrzej Rubinowski, Marzena Smolińska (przyjaciółka Rodziny), Katarzyna Rubinowska, Aleksandra Habryka i Łukasz Pawlik (przyjaciel Rodziny)

Darczyńcą płyty wykonanej z marmuru bolechowickiego jest Jacek Łata, a odlew popiersia Zbigniewa Rubinowskiego w brązie wykonał kielecki rzeźbiarz Sławomir Micek.

dużo osób odświętnie ubranych siedzi na sali, przysłuchując się prelekcji

W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa, Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Z-ca Dyrektora ds. badań i rozwoju, Sekretarz naukowy PIG-PIB dr hab. Piotr Szrek

dużo osób siedzących na sali i przysłuchujących się prelekcji

W drugim rzędzie od lewej: Katarzyna Ofman-Dąbroś, Agnieszka Sternicka, prof dr hab. Paweł Karnkowski, dr Cezary Jastrzębski

Po powitaniu, dr hab. Anna Mader przedstawiła historię Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol i  poprosiła dr hab. Jana Urbana, prof. PAN o przybliżenie sylwetki naukowej docenta Zbigniewa Rubinowskiego.

kobieta w niebieskim garniturze przemawia w pomieszczeniu muzealnym

Dr hab. Anna Mader podczas referatu dotyczącego historii Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB

Następnie głos zabrał dr Cezary Jastrzębski przedstawiając działalność Zbigniewa Rubinowskiego w Kieleckim Towarzystwie Naukowym i Oddziale Świętokrzyskim PTTK.

mężczyzna w marynarce i białej koszuli przemawia do słuchaczy zgromadzonych w pomieszczeniu muzeum

Dr Cezary Jastrzębski omawiający działalność Z. Rubinowskiego w PTTK i KTN

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał syn Zbigniewa Rubinowskiego - Andrzej Rubinowski, po którym fundatorzy wykonali pamiątkowe zdjęcia.

mężczyzna w garniturze stoi na tle tablicy pamiątkowej, wiszącej na ścianie

Dyrekcję PIG-PIB reprezentował zastępca dyrektor ds. badań i rozwoju dr hab. Piotr Szrek, który, gratulując zaszczytnego jubileuszu, podkreślił zasługi Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol w integracji środowiska branżowego wokół geologii regionu świętokrzyskiego oraz w upowszechnianiu wyników badań geologicznych

Drugą część uroczystości rozpoczął dr hab. Piotr Szrek składając na ręce Przewodniczącej podziękowania za kierowanie Oddziałem Świętokrzyskim Polskiego Towarzystwa Geologicznego i życząc dalszych sukcesów. Podziękowania przekazał także Burmistrz Robert Jaworski, włodarz gminy Chęciny, na której terenie Zbigniew Rubinowski rozpoczynał swoją karierę naukową.

mężczyzna w garniturze trzyma w ręku teczkę, stoi w pomieszczeniu muzealnym na tle banerów

Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju PIG-PIB, Sekretarz naukowy dr hab. Piotr Szrek 

mężczyzna w garniturze wręcza pamiątkowy dyplom kobiecie ubranej w niebieski garnitur

Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski składa gratulacje na ręce dr hab. Anny Mader

 Trzy osoby stoją pod tablicą pamiątkową wiszącą na ścianie

Od lewej: Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa, Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol dr hab. Anna Mader, Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski przy tablicy upamiętniającej Zbigniewa Rubinowskiego

Kolejny referat poświęcony był wkładowi członków Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB w rozpoznanie budowy geologicznej regionu świętokrzyskiego. Dr hab. Jan Malec omówił znaczenie badań profesor dr hab. Haliny Żakowej. Prof. dr hab. Paweł Karnkowski przedstawił osiągnięcia profesora dr. hab. Henryka Jurkiewicza, natomiast dr Sylwester Salwa scharakteryzował dokonania dr. hab. Zbigniewa Kowalczewskiego.

prelegenci w czterech kadrach

Prelegenci podczas swoich wystąpień, od lewej: dr hab. Jan Urban, prof. PAN gr hab. Jan Malec, prof dr hab. Paweł Karnkowski i dr Sylwester Salwa

Na zakończenie uroczystości profesor dr hab. Tadeusz Peryt wspomniał jeszcze sylwetkę naukową dr inż. Alicji Kasprzyk, wieloletniej pracowniczki Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

mężczyzna za stołem przemawia na tle plakatu ze skałami

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt podczas omówienia dokonań naukowych dr inż. Alicji Kasprzyk.

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
Zdjęcia: Ewelina Bąk