Państwowa służba geologiczna przygotowała raport sejsmiczny za wrzesień 2023 r.

W oparciu o zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET państwowa służba geologiczna opracowała miesięczny raport sejsmologiczny. Na obszarze Polski zarejestrowano znacząco większą aktywność sejsmiczną niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Zwiększona liczba zarejestrowanych zjawisk jest związana częściowo z wprowadzeniem nowego systemu alertowania, który jest bardziej czuły i wykrywa więcej zjawisk z obszaru Polski i regionów przyległych. W skali globalnej aktywność sejsmiczna we wrześniu 2023 r. była wyższa niż średnia z ostatnich 12 miesięcy, natomiast na obszarze Europy - niższa.

Polska - zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET

We wrześniu 2023 r. w sieci PSG_Sejs_NET zarejestrowanych zostało 87 zdarzeń sejsmicznych na obszarze terytorium Polski oraz w przylegającej strefie przygranicznej. 

raport sejsmiczny wrzesien2023

Lokalizacja epicentrów wszystkich zarejestrowanych i zweryfikowanych zdarzeń sejsmicznych na terenie Polski we wrześniu 2023 r.

raport sejsmiczny wrzesien2023 3 1

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej we wrześniu 2023 r. w sieci monitoringu PSG

We wrześniu 2023 r. najbardziej aktywnym sejsmicznie był obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), w którym system detekcji sieci PSG_Sejs_NET zidentyfikował 61 zjawisk sejsmicznych. GZW to region, w którym prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza i występuje zagrożenie tzw. sejsmicznością indukowaną.

raport sejsmiczny wrzesień 2023

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET we wrześniu 2023 r. w podziale na umowne regiony

Aktywność sejsmiczna w skali globalnej i europejskiej (na podst. danych EMCS)

Na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych we wrześniu 2023 r. w bazie danych EMSC zarejestrowano 2 570 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0,1 do M=5,3. Spośród wszystkich zarejestrowanych zjawisk – 1 851 (72,0 %) osiągnęło magnitudę poniżej poziomu odczuwalności przez człowieka, tj. M<=2,5, próg ten przekroczyło 719 zjawisk, co stanowi 28,0% ogólnej ich liczby.

raport sejsmiczny

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych we wrześniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Z analizy zarejestrowanych zjawisk wynika, że we wrześniu w obszarze europejskim najwięcej wstrząsów wystąpiło w regionie Turcji (centralnej, wschodniej, zachodniej) i Grecji (części kontynentalnej i na Krecie). Zanotowano 5 zjawisk o magnitudzie M≥5.

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥5.0, zarejestrowanych na obszarze Europy i obszarach przyległych we wrześniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥5.0, zarejestrowanych na obszarze Europy i obszarach przyległych we wrześniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

We wrześniu 2023 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowanych zostało 8 752 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0,1 do M=6,9, w tym 5 300 zjawisk, których magnituda była większa od 2,5 (próg odczuwalności).

raport sejsmiczny wrzesien2023 7

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej we wrześniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

grafika ilustracyjna

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥6.0, zarejestrowanych na obszarze kuli ziemskiej we wrześniu 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W skali globalnej we wrześniu w regionalnym „rankingu” aktywności sejsmicznej, mierzonej liczbą zjawisk odczuwalnych (M>2.5), najwięcej wstrząsów zarejestrowanych zostało w regionie Oaxaca w Meksyku i w centralnej części Turcji.

 podstawowa wersja logo

 

Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej