Pracownicy NAG z wizytą w portugalskim Narodowym Laboratorium ds. Energii i Geologii

W dniach 17 – 19 października 2023 r. delegacja z Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB odwiedziła portugalskie Narodowe Laboratorium ds. Energii i Geologii (w skrócie: LNEG), które pełni rolę Państwowej Służby Geologicznej Portugalii. Celem wizyty było zapoznanie się ze sposobem działania portugalskiej służby geologicznej w zakresie geoinformacji oraz wymiana doświadczeń w gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji geologicznej, zgromadzonej zarówno w dokumentacjach, jak i próbach.

Delegacji przewodził Michał Sokołowski, kierownik Narodowego Archiwum Geologicznego. Pozostałymi uczestnikami byli pracownicy NAG: Wiktoria Brzezińska-Paciorek, Aleksandra Czul, Krzysztof Dąbroś oraz Agata Fudała. 

Pierwszego dnia odbyły się odwiedziny w Campusie Aljustrel, gdzie João Xavier Matos oraz Luís Albardeiro z LNEG szeroko zaprezentowali działalność campusu oraz całej portugalskiej służby geologicznej. W kolejnym kroku gospodarze oprowadzili gości po rozbudowywanym magazynie próbek geologicznych, w którym gromadzone są próbki z aktualnie działających koncesji rozpoznawczych.

pięć osób pochylonych nad dużym stołem z leżącymi na nim mapami geologicznymi. W pomieszczeniu dużo szafek i okazów geologicznych

João Xavier Matos (pierwszy z prawej) omawia zasób map przechowywanych w Campusie Aljustrel

kilka osób zgromadzonych w bardzo dużym magazynie próbek geologicznych, pośród wysokich regałów ze skrzynkami. Jedna osoba objaśnia coś pozostałym

Magazyn prób geologicznych w Campusie Aljustrel. João Xavier Matos prezentuje sposób przechowywania prób gleb

kilka osób stoi na placu przed budynkiem, pozując do zdjęcia

Przed siedzibą LNEG w Aljustrel. Od lewej: Luís Albardeiro, João Xavier Matos, Sara Santos, Wiktoria Brzezińska-Paciorek, Krzysztof Dąbroś, Michał Sokołowski, Agata Fudała, Aleksandra Czul

Drugi dzień to wizyta w Porto w Campusie San Mamede de Infesta, gdzie pracownicy NAG wysłuchali kilku słów dotyczących działalności LNEG wygłoszonych przez Dyrektora José Feliciano Rodriguesa, a także prezentacji Zélii Pereiry traktującej o zasobach danych zgromadzonych w Litotece w Porto.

Zagadnienia związane z GIS i jego zastosowaniem w badaniach terenowych prowadzonych przez LNEG przybliżył Pedro Gonçalves. Z kolei  Luisa Matos oprowadziła gości z PIG - PIB po muzeum geologicznym mieszczącym się w placówce. Głównym punktem programu była wizyta w magazynie próbek geologicznych, gdzie pracownicy NAG mieli możliwość zaobserwować sposób postępowania z próbkami, gdyż w magazynie trwały prace związane z przepakowywaniem rdzeni.

grupa kilku osób pozuje do zdjęcia stojąc na szerokich schodach przed dużym gmachem

Przed siedzibą LNEG w Porto (Campus San Mamede de Infesta). Od lewej: Aleksandra Czul, Agata Fudała, Krzysztof Dąbroś, Michał Sokołowski, Wiktoria Brzezińska-Paciorek, Pedro Gonçalves, Luisa Matos, José Feliciano Rodrigues, Zélia Pereira

Trzeciego dnia odbyła się wizyta w Campusie Alfragide w Lizbonie, który jest główną siedzibą portugalskiej służby geologicznej. Przedstawiono tam działalność LNEG w obszarach dotyczących geoinformacji oraz struktury i funkcji bazy danych geologicznych. Prezentacji dokonały Panie Linda Quental oraz Sofia Soares.

Gościom z PIG - PIB zaprezentowano także zbiory tamtejszej biblioteki, w której oprócz publikacji dotyczących Portugalii, znajdują się opracowania dotyczące krajów z różnych stron świata. Nie zabrakło także polskiego akcentu: to cenne woluminy dziewiętnastowiecznych map i opracowań terenów przedwojennej Polski. W podziemiach głównej siedziby mieści się magazyn prób oraz zgromadzono sprzęty tworzące niesformalizowane muzeum wiertnictwa.

kilka osób w dużym, jasnym pomieszczeniu ogląda mapy geologiczne wyłożone na dużym stole

Prezentacja polonica geologica przechowywanych w bibliotece LNEG w Lizbonie

kobieta pokazuje wnętrze skrzynki, w której znajdują się rdzenie wiertnicze

Zwiedzanie magazynu prób. Na zdjęciu Sofia Soares pokazuje rdzeń uzyskany podczas prac na linii lizbońskiego metra

kilka osób z sali narad za stołem, pozuje do zdjęcia na stojąco

W siedzibie LNEG w Lizbonie (Campus Alfragide). Od lewej: Aleksandra Czul, Sofia Soares, Michał Sokołowski, Krzysztof Dąbroś, Linda Quental, Wiktoria Brzezińska-Paciorek podczas wręczenia gospodarzom upominku - pięknego okazu krzemienia pasiastego

We wszystkich trzech placówkach LNEG delegacja NAG przedstawiła krótką prezentację dotyczącą działalności archiwum, sposobu postępowania z informacją geologiczną w Polskiej Służbie Geologicznej oraz metod prezentacji danych w różnych modułach Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Przekazano także materiały promocyjne uzyskane z różnych komórek organizacyjnych PIG-PIB oraz anglojęzyczne wydania naszych publikacji Atlasu geologicznego Polski oraz Zasobów mineralnych Polski, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

sala konferencyjna, kilka osób słucha prezentacji pokazywanej na ekranie przez prelegentkę

Aleksandra Czul podczas prezentacji funkcjonalności Centralnej Bazy Danych Geologicznych i portalu geologia.pgi.gov.pl

Tekst: Agata Fudała, Michał Sokołowski
Zdjęcia: Aleksandra Czul, Agata Fudała