Zapraszamy do udziału w geoturystycznym Rajdzie pod Świątkiem

Już w najbliższą sobotę, 18 listopada 2023 r. odbędzie się Rajd pod Świątkiem, czyli wycieczka geoturystyczna przebiegająca przez obszar Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, położonego w rejonie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Start Rajdu przewidziano na godz. 12.00 spod wiaty pod Świątkiem

Trasa rajdu rozpocznie się od wzgórza Świątek, w którego szczytowych partiach podziwiać można dobrze wykształcone słupy bazaltowe, a następnie poprowadzi przez piaskowcowe Cygańskie Skały, dokumentujące procesy zachodzące na dnie płytkiego morza, pokrywającego ten obszar w kredzie.

Kolejnym ważnym punktem trasy będzie Kamieniołom Piekiełko. Odsłaniają się tu skały dwóch okresów geologicznych: triasu i kredy, podczas których na tym obszarze panowały odmienne warunki klimatyczne i zachodziły różne procesy. Poza atrakcjami geologicznymi poruszone zostaną także aspekty historyczne, a na koniec na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje: ognisko, poczęstunek i niespodzianka dla najmłodszych.

Gościem podczas rajdu będzie dr Aleksander Kowalski z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, który podzieli się swoją wiedzą o powstaniu obserwowanych po drodze skał. Warto podkreślić, że dzięki staraniom dr. Kowalskiego w obrębie wspomnianych odsłonięć ustanowione zostały stanowiska dokumentacyjne, czyli prawne formy ochrony przyrody nieożywionej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie!

grafika ilustracyjna

 

grafika ilustracyjnaUdział pracownika PIG-PIB w wydarzeniu został zorganizowany w ramach zadania: "Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka", finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.