Pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB z wizytą w Rumunii

W dniach 16-19 października 2023 r. pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB przebywali w Bukareszcie, gdzie wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu REM oraz w 11. Międzynarodowym Sympozjum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowanym przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Kopalń w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Przed Wybuchem – INSEMEX Petrosani.

Spotkania międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. "Reduction of methane emissions from post mining goafs to minimise their inflow into VAM (REM)", współfinansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywają się cyklicznie, a ich celem jest omówienie i koordynacja prac realizowanych przez partnerów projektu, tj.. Główny Instytut Górnictwa – PIB (lider konsorcjum), Instytut Nafty i Gazu – PIB, Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Państwowy Instytutu Geologiczny – PIB, Universidad de Oviedo UNIOVI (Hiszpania) i Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani (Rumunia). W spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali pracownicy Oddziału Górnośląskiego: dyrektor dr Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemińska, Grzegorz Suszka i Jerzy Hadro, który wygłosił referat na temat postępu prac w projekcie REM realizowanych w Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu.

mężczyzna w garniturze siedzi za stołem i wygłasza prezentację, widoczna na ekranie po jego prawej stronie

Spotkanie przedstawicieli konsorcjum projektu REM – prezentacja Jerzego Hadro z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB

Projekt REM jest projektem pilotażowym, którego celem jest budowa „inteligentnego” systemu do zarządzania eksploatacją gazu kopalnianego typu AMM (Abandoned Mine Methane) o niskim stężeniu metanu.

Instalacja demonstracyjna wykonana w ramach projektu powstanie w kopalni węgla kamiennego „Pniówek”. Obejmować będzie sieć rurociągów dołowych oraz nowoczesną stację odmetanowania wraz z specjalnie zaprojektowanymi silnikami gazowymi mogącymi wykorzystywać gaz o zawartości metanu z przedziału 25-30%. Nadrzędnym celem projektu jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery.

Obecnie gaz o niskiej zawartości metanu (poniżej 30%) emitowany jest przez szyby wentylacyjne kopalni do atmosfery, co podyktowane jest przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mieszanka powietrza i metanu jest mieszanką wybuchową, szczególnie gdy stężenie metanu spada poniżej 15%. Ograniczenie emisji metanu z kopalń na etapie ich eksploatacji i likwidacji jest kluczowym zagadnieniem związanym ze zrównoważonym i inteligentnym zarządzaniem emisjami gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

Spotkanie partnerów konsorcjum realizującego projekt REM zostało zwieńczone międzynarodowym 11. Sympozjum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowanym przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Kopalń w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Przed Wybuchem – INSEMEX Petrosani. Sympozjum to jest wydarzeniem cyklicznym. Organizowane było przy wsparciu i współpracy Uniwersytetu Petroigo, Inspekcji Pracy i pod patronatem Ministerstwa Badań, Innowacji i Cyfryzacji Rumunii.

Tematyka Sympozjum obejmowała m.in. zagadnienia związane z górnictwem i wentylacją przemysłową, zamykaniem kopalń, ochroną środowiska, zapobieganiem, zmniejszaniem i zwalczaniem zanieczyszczeń.

Ze strony PIG-PIB referat pt.: „Abandoned Mine Methane Development of the Upper Silesian Coal Basin in the Light of the New EU Regulation on Methane Emission Reduction in the Energy Sector” wygłosił Jerzy Hadro. W referacie nakreślona została metodyka szacowania zasobów AMM w warunkach polskich złóż węgla kamiennego, a także przybliżono obostrzenia i ograniczenia wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym, odnoszącego się m.in. bezpośrednio do kopalń węgla – podziemnych (czynnych i zamkniętych) oraz odkrywkowych, które znacząco ograniczy możliwości emisji metanu, zwłaszcza z kopalń węgla kamiennego.

grupa osób siedząca przy stolikach w pomieszczeniu słucha referatu głoszonego przez mężczyznę stojącego przy dużym stole. Obok na ścianie wyświetlane sa prezentacje

Sympozjum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – prezentacja PIG-PIB głoszona przez Jerzego Hadro

Tekst: Grzegorz Suszka,
Zdjęcia: Grzegorz Suszka, Katarzyna Strzemińska

grafika ilustracyjna