Raport sejsmiczny państwowej służby geologicznej za listopad 2023 r.

W oparciu o zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET państwowa służba geologiczna opracowała miesięczny raport sejsmologiczny za okres 1-30 listopada 2023 r. W skali globalnej, na obszarze Europy oraz na obszarze Polski aktywność sejsmiczna w listopadzie 2023 r. była wyższa niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku obszaru Polski zwiększona liczba zarejestrowanych zjawisk jest związana częściowo z wprowadzeniem nowego systemu alertowania, który jest bardziej czuły i wykrywa więcej zjawisk z obszaru Polski i regionów przyległych.

Polska - zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET

W listopadzie 2023 r. w sieci PSG_Sejs_NET zarejestrowano 94 zdarzenia sejsmiczne na obszarze terytorium Polski oraz w przylegającej strefie przygranicznej.

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w listopadzie 2023 r. w sieci monitoringu PSG

W listopadzie 2023 r. najbardziej aktywnym sejsmicznie był obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), w którym system detekcji sieci PSG_Sejs_NET zidentyfikował 74 zjawiska sejsmiczne. GZW to region, w którym prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza i występuje zagrożenie tzw. sejsmicznością indukowaną.

grafika ilustracyjna

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w listopadzie 2023 r. w podziale na umowne regiony

grafika ilustracyjna

Lokalizacja wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w systemie automatycznej detekcji sieci PSG_Sejs_Net na obszarze Polski w okresie od 1 do 30 listopada 2023 r.

grafika ilustracyjna

Rejestr wybranych zdarzeń sejsmicznych (M>2.5) w sieci PSG_Sejs_NET w listopadzie 2023 r.

Aktywność sejsmiczna w skali globalnej i europejskiej (na podst. danych EMCS)

W listopadzie 2023 r. w skali całego globu, w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) zarejestrowanych zostało 9 338 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0.1 do M=7.0, w tym 5 642 zjawiska, których magnituda była większa od 2.5 (próg odczuwalności).

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w listopadzie 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W skali globalnej w grudniu w regionalnym „rankingu” aktywności sejsmicznej, mierzonej liczbą zjawisk odczuwalnych (M>2.5), najwięcej wstrząsów zarejestrowanych zostało w regionie Islandii, Morza Banda oraz Oaxaca w Meksyku.

grafika ilustracyjna

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥6.0, zarejestrowanych na obszarze kuli ziemskiej w listopadzie 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych w listopadzie 2023 r. w bazie danych EMSC zarejestrowano 3 615 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M=0.1 do M=5.3. Charakterystykę europejskiej aktywności sejsmicznej przedstawiono w tabeli 5 (statystyka wstrząsów). Spośród wszystkich zarejestrowanych zjawisk – 2 580 (71,4 %) osiągnęło magnitudę poniżej poziomu odczuwalności przez człowieka, tj. M<=2.5, próg ten przekroczyło 1 035 zjawisk, co stanowi 28,6% ogólnej ich liczby.

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w listopadzie 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

Z analizy zarejestrowanych zjawisk wynika, że w listopadzie w obszarze europejskim najwięcej wstrząsów wystąpiło w regionach: Islandii oraz Turcji (centralnej i wschodniej).

grafika ilustracyjna

Wykaz zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M≥5.0, zarejestrowanych na obszarze Europy i obszarach przyległych w listopadzie 2023 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

grafika ilustracyjna

Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.