PIG-PIB na Forum Pomp Ciepła w Kielcach

Kolejny raz Forum Pomp Ciepła na Targach ENEX, jako cykliczna impreza organizowana już raz szesnasty w Kielcach udowodniło, że jest doskonałą okazją do poznania odpowiedzi na pytania o potencjał polskiego rynku pomp ciepła. To również idealne miejsce, by zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i aktualnymi trendami w branży. Na wydarzeniu tym, jak co roku, nie mogło zabraknąć geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

W tym roku wiele uwagi poświęcono zmianom w prawie, wymaganiom dla instalatorów, w tym także efektywności projektowanych systemów geotermii niskotemperaturowej w aspekcie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Forum było ponadto przyjazną przestrzenią do zadawania pytań ekspertom.

hala wystawowa z dużą ilością stoisk

Targi ENEX jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających

Inwestycje wykorzystujące gruntowe pompy ciepła, w porównaniu z powietrznymi pompami ciepła wymagają sporych nakładów finansowych. Mimo to znajdują w Polsce wielu zwolenników, zwłaszcza w przypadku wyboru instalacji o dużej mocy. Z pewnością wpływ na taką sytuację, ma bezpieczeństwo urządzenia, jego mała awaryjność, a także fakt, że nie wymaga obsługi. Znajomość budowy geologicznej jest kluczowa w projektowaniu systemów gruntowych pomp ciepła oraz magazynów energii cieplnej w technologii BTES oraz ATES.

O tym, czy w każdych warunkach geologicznych instalacja gruntowych pomp ciepła jest możliwa, bezpieczna dla środowiska i opłacalna ekonomicznie staraliśmy się informować uczestników Forum na stoisku PIG-PIB. Wykorzystując czytelne dla odbiorców infografiki, a także prezentowane na ekranach mapy potencjału geotermalnego, wyjaśnialiśmy kluczowe znaczenie informacji geologicznej w procesie projektowania systemów geotermii niskotemperaturowej wykorzystujących otworowe wymienniki ciepła.

kilkoro ludzi na stoisku ekspozycyjnym

Zespół ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB prowadzący stoisko PIG-PIB w trakcie Forum Pomp Ciepła w Kielcach

Eksperci z PIG-PIB prezentowali efekty zadania Państwowej Służby Geologicznej w ramach tematu: „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000”. Tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem dzięki możliwej interakcji z uczestnikami poprzez uwzględnienie regionalnego i tematycznego zapotrzebowania na informacje o parametrach geotermalnych gruntu.

mężczyzna wyjaśnia coś osobom zgromadzonym wokół stoiska ekspozycyjnego

Eksperci PIG-PIB prezentują zasoby danych geologicznych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych

Wyjaśnialiśmy, że tylko dzięki rzetelnej wiedzy o budowie geologicznej podłoża (rodzaju skał i ich przewodności cieplnej), inwestor może dobrać optymalną liczbę wierceń i w wielu przypadkach, kiedy warunki geologiczne są korzystne, zmniejszyć nakłady finansowe na wykonanie sytemu geotermalnego. W efekcie uzyskuje się wtedy szybszy czas zwrotu inwestycji. Informacja geologiczna ma kluczowe znaczenie w ogólnym rachunku ekonomicznym w przypadku wymiany starych, zatruwających środowisko instalacji grzewczych na nowe, energooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania.

osoby na stoisku ekspozycyjnym

Możliwość szybkiego i łatwego dostępu on-line do zasobów informacji geologicznej wzbudzała duże zainteresowanie uczestników targów

Uczestnicy Forum odwiedzający nasze stoisko byli miło zaskoczeni ilością danych dostępnych w zasobach Centralnej Bazy Danych Geologicznych, udostępnianych online w przeglądarkach mapowych Instytutu (http://geologia.pgi.gov.pl oraz http://geolog.pgi.gov.pl). Zachwyt wzbudzała możliwość praktycznie natychmiastowego dostępu do informacji o budowie geologicznej w rejonie planowanej instalacji gruntowych pomp ciepła z poziomu aplikacji GEOLOG z urządzeń mobilnych (telefony i tablety).

trzy osoby pozują na tle ścianki reklamowej

Eksperci Instytutu w zakresie geotermii niskotemperaturowej

Stałym punktem Forum Pomp Ciepła była sesja panelowa poświęcona różnym aspektom związanymi z gruntowymi pompami ciepła. Dyskusja dotyczyła spraw technicznych, prawnych, a także geologii. Marta Szlasa z Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB wystąpiła z prezentacją pt.: ”Przykłady stosowania Map Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej do analiz przedinwestycyjnych w systemach GPC, BTES i innych OZE”.

dwie osoby na scenie z mikrofonami w ręku

Marta Szlasa z PIG-PIB przedstawia prezentację pt. ”Przykłady stosowania Map Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej do analiz przedinwestycyjnych w systemach GPC, BTES i innych OZE”

Kolejny raz podczas Targów ENEX dyskutowaliśmy z odwiedzającymi nasze stoisko na temat wykorzystania energii z warstw gruntowo skalnych oraz o magazynowaniu energii w górotworze przy wykorzystaniu technologii BTES (Borehole Thermal Energy Storage) oraz ATES (Aquifer Thermal Energy Storage). Dla odwiedzających stoisko PIG-PIB interesujące były nie tylko kwestie związane z wpływem warunków geologicznych i hydrogeologicznych na instalację i eksploatację systemów opartych o otworowe wymienniki ciepła, ale również aspekty środowiskowe i prawne tych instalacji. Specjaliści PIG-PIB dyskutowali również o wyzwaniach związanych z posadowieniem farm fotowoltaicznych na gruntach słabonośnych oraz na obszarach o skomplikowanej budowie geologicznej.

dużo osób na stoisku ekspozycyjnym

Eksperci z PIG-PIB chętnie udzielają porad oraz odpowiadają na pytania odwiedzających


Tekst: Marta Szlasa, Małgorzata Woźnicka, Artur Baranowski

Zdjęcia: Michał Zieliński

grafika ilustracyjna

Udział pracowników PIG-PIB na Forum Pomp Ciepła zrealizowano w ramach zadania pn. „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024–2026 (zadanie ciągłe PSG)”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść informacji odpowiada wyłącznie Państwowy Instytut Geologiczny-PIB.