Udostępniamy nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski

Trwa proces udostępniania kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. W kwietniu 2024 r. zostały udostępnione mapy wraz z tekstami objaśnień 45. arkuszy SMGP, w związku z czym w Internecie do pobrania jest już 1080 arkuszy map (w tym dla 112 dostępne są także ich wcześniejsze wersje).

grafika ilustracyjna

Arkusz mapy SMGP Ustka

grafika ilustracyjna

Tekst do arkusza mapy SMGP Ustka

Dostęp do skanów, tekstów objaśnień i metryczek otworów poszczególnych arkuszy możliwy jest za pomocą aplikacji "CBDG resources", do której użytkownicy są przekierowywani z aplikacji CBDG GeoLOG (https://geolog.pgi.gov.pl/) i GEOLOGIA (https://geologia.pgi.gov.pl/).

Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000" lub "Seryjne mapy arkuszowe – skorowidz 1:50 000" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis: https://bazadata.pgi.gov.pl/app/cbdg_news/newsletter_2016_08_26.html)

Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.