Geologia ma ratowników. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w PIG-PIB

Rozszerzone szkolenie z praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy zorganizował w PIG-PIB Zespół ds. BHP. W wydarzeniu, które miało miejsce 18 kwietnia 2024 r. wzięło udział 49 zgłoszonych wcześniej ochotników, zarówno z Warszawy, jak i z placówek regionalnych Instytutu.

Obowiązek przeprowadzenia tego typu szkoleń wynika z zapisów ustawy Kodeks Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie przeprowadzili specjaliści i zawodowi ratownicy medyczni z firmy AdrenaLTika Sp. z o.o. Intensywne zajęcia, pozwalające na przećwiczenie różnych sytuacji wymagających udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy trwały praktycznie przez cały dzień.

grupa osób w sali ćwiczy udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

Ochotnicy szkolą się w udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

Szkolenie rozpoczęło się krótkim wstępem, podczas którego omówiono najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie ochotnicy zostali podzieleni na trzy grupy ćwiczeniowe, które odbywały szkolenie praktyczne w poszczególnych obszarach działań – opatrywanie ran, sztuczne oddychanie na fantomach oraz defibrylacja, a także sposoby reagowania w przypadkach udarów, zawałów czy poparzeń.

zajęcia teoretyczne z udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia teoretyczne z udzielania pierwszej pomocy

Ostatnia godzina szkolenia przeznaczona była na ćwiczenia reagowania na różne, nieprzewidziane zdarzenia. Były to odgrywane scenki z udziałem aktorów, którzy symulowali min. poślizgniecie się na schodach i złamanie otwarte nogi, a także atak nerwicy, poparzenie czy wypadek, po którym poszkodowany przestałby oddychać.

kobieta czyta instrukcje obsługi defibrylatora

Przed użyciem defibrylatora warto zapoznać się jeszcze z instrukcją obsługi

ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Kursanci uczą się reagowania na nieprzewidziane zdarzenia

Szkolenie zakończono podsumowaniem zdobytej wiedzy i praktyki oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

grupa ludzi pozujących do zdjęcia, ujęcie z góry

Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Dzięki świeżo zdobytym i utrwalonym umiejętnościom naszych ”geologicznych” ratowników możemy czuć się dużo bezpieczniej na stanowisku pracy.

Tekst: Monika Kozicka, Anita Starzycka
Zdjęcia: Monika Kozicka, AdrenaLTika Sp. z o.o.