Współpraca PIG-PIB z Ministerstwem Obrony Narodowej

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nawiązał współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Podpisana właśnie umowa dwustronna zakłada wymianę produktów oraz danych geograficznych, geologicznych i geoprzestrzennych znajdujących się w zasobach stron.

Umowę parafowali: płk Leszek Paszkowski, Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego oraz prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB.

Oprócz udostępniania danych, porozumienie zakłada także wymianę doświadczeń w zakresie realizacji czynności analitycznych, udzielania specjalistycznego wsparcia merytorycznego, technicznego i osobowego oraz, w razie potrzeby, powoływania wspólnych zespołów roboczych. W umowie zapisano ponadto wzajemne prowadzenie działań szkoleniowych i udostępnianie zasobów e-learningowych znajdujących w zasobach sygnatariuszy.

Instytut dzięki współpracy zyska dostęp do wybranych materiałów z Wojskowego Zasobu Geograficznego. Najistotniejsza będzie możliwość skorzystania z aktualnych podkładów topograficznych w różnych skalach i zobrazowań pozyskanych z pułapu lotniczego i satelitarnego.

Umowa została zawarta bezterminowo, a jej realizacja ma być rokrocznie analizowana przez strony.

sześć osób siedzących za stołem

Po lewej stronie stołu siedzą: dr Olimpia Kozłowska, zastępca dyrektora PIG-PB ds. służby geologicznej; płk Leszek Paszkowski, Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego; płk mgr inż. Arkadiusz Piotrowski, Szef Oddziału Planowania Geoprzestrzennego Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego. Po prawej stronie stołu siedzą: dr Józef Mikołajków; prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB; dr. Edyta Majer, kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB

dwóch mężczyzn siedzących przy stole podpisuje umowę

Płk Leszek Paszkowski, Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego i prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB

dwóch mężczyzn stoi, trzymając w ręku teczki z dokumentami

Płk Leszek Paszkowski, Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego i prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB

sześć osób stoi pozując do zdjęcia

Od lewej stoją: dr Edyta Majer, kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB; dr Józef Mikołajków; prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB; płk Leszek Paszkowski, Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego; dr Olimpia Kozłowska, zastępca dyrektora PIG-PB ds. służby geologicznej; płk mgr inż. Arkadiusz Piotrowski, Szef Oddziału Planowania Geoprzestrzennego Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego

Tekst: Artur Baranowski
Zdjęcia: Michał Zieliński