Ukazało się nowe wydawnictwo z serii "Prace Państwowego Instytutu Geologicznego"

W ramach serii „Prace Państwowego Instytutu Geologicznego” ukazało się kolejne opracowanie, zawierające dwa odrębne artykuły. Do tej pory „Prace...” miały charakter monograficznych opracowań przeglądowych.

Pierwsza z prac dotyczy przejawów mineralizacji kruszcowej w skałach obszaru Strzelin–Głuchołazy. Na podstawie badań mikroskopowych i w mikro obszarze próbek skał z trzech rejonów morawsko-śląskiej strefy tektonicznej: Wzgórz Strzelińskich, okolic Paczkowa i Głuchołaz dokonano charakterystyki przejawów mineralizacji kruszcowej tego obszaru. Autorem publikacji jest Marek Markowiak, emerytowany pracownik Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu.

Artykuł: Przejawy mineralizacji kruszcowej w skałach obszaru Strzelin–Głuchołazy

W drugiej pracy autorzy (Jacek Kasiński, emerytowany pracownik PIG-PIB oraz Barbara Słodkowska z PIG-PIB) przedstawili litostratygrafię osadów wyższej części neogenu na obszarze Niżu Polskiego. W pracy główny nacisk położono na prezentację i dyskusję na temat korelacji osadów wyższej części neogenu na Niżu Polskim. W rezultacie zaproponowano m.in. nowy podział litostratygraficzny lądowych osadów wyższego neogenu w basenie niżowym.

Artykuł: Litostratygrafia osadów wyższej części neogenu na obszarze Niżu Polskiego

Zapraszamy do lektury!

Link do pełnego wydawnictwa: https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/prace-pig/15234-prace-pig-tom-209-2024.html

„Prace Państwowego Instytutu Geologicznego” to seria o długoletniej tradycji - pierwszy numer ukazał się już w 1921 roku. Od 2023 r. „Prace…” są publikowane jedynie w formie elektronicznej (pliki pdf są dostępne on-line https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/prace-pig.html)

Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną i oryginalną. Przewodniczącą Komitetu redakcyjnego jest dr hab. Anna Hrynowiecka.