Udostępniamy nowe arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000

Nowa partia arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny (PPW) – Występowanie i hydrodynamika została właśnie udostępniona w Internecie w formie plików JPG. Dodano 20 arkuszy i od teraz łącznie dostępnych w Internecie jest 967 arkuszy tej mapy wraz z tekstami objaśnień.

Mapa zbiorcza MHP PPW – Występowanie i hydrodynamika zawiera następujące informacje:

  • identyfikacja pierwszego poziomu wodonośnego (rodzaj i stratygrafia PPW) z podziałem na jednostki hydrodynamiczno-geomorfologiczne,
  • hydrodynamika PPW wraz z charakterystyką zwierciadła wód podziemnych,
  • głębokość występowania PPW,
  • obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW w wyniku, działań antropogenicznych,
  • związek hydrauliczny wód podziemnych z powierzchniowymi.

grafika ilustracyjna

Arkusz mapy MHP PPW-WH Limanowa

grafika ilustracyjna

Tekst do arkusza mapy MHP PPW-WH Limanowa

Dostęp do skanów, tekstów objaśnień i metryczek otworów poszczególnych arkuszy możliwy jest za pomocą aplikacji "CBDG resources", do której użytkownicy są przekierowywani z aplikacji CBDG GeoLOG i GEOLOGIA. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000" - "Seryjne mapy arkuszowe – skorowidz 1:50 000" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe.

Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Tekst: Wojciech Paciura