Spotkanie Towarzystwa Geologii Stosowanej do Złóż Surowców Mineralnych

Prof. dr hab. Stanisław Mikulski, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju wziął udział w spotkaniu Rady The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA). Tegoroczne spotkanie SGA Council zostało zorganizowane 7 maja 2024 r przez dr Carmen Conde i prof. dr Fernando Tornosa na University of Complutense w Madrycie.

SGA to międzynarodowa organizacja non-profit zrzeszająca naukowców i specjalistów zajmujących się szerokorozumianą problematyką geologii złóż rud metali. Liczy ponad 1300 członków na całym świecie. Są wśród nich wybitni badacze eksperci, a także młodzi naukowcy oraz przedstawiciele przemysłu i organizacji rządowych zainteresowani w szczególności procesami powstawania złóż surowców mineralnych (m.in. krytycznych i strategicznych), jak również aplikacją nowoczesnych metod ich komplementarnych badań oraz prospekcji. SGA wspiera stosowanie wiedzy naukowej w badaniach i zagospodarowaniu zasobów mineralnych, promuje zawód geologa w nauce i przemyśle, kultywuje kontakty osobiste w celu transferu wiedzy oraz nawiązania wzajemnych korzystnych relacji.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji, a prezydent SGA - prof. Stanisław Mikulski przedstawił roczny raport. Standardowo swoje sprawozdania z działalności zaprezentowali m.in.: sekretarz generalny, skarbnik, edytorzy wydawnictw naukowych (w tym czasopisma Mineralium Deposita), szef promocji oraz przewodniczący grantów naukowych (SGA Educational Fund, SGA Mobility Grant).

Szeroko przedyskutowano działalność dwudziestu jeden SGA Student Chapters. Niektóre z nich, tak jak np. Baltic Student Chapter wykazały, po raz kolejny, dużą aktywność przejawiającą się głównie organizacją wycieczek na złoża kopalin połączonych z dedykowanymi sesjami referatowymi.

Wśród poruszanych zagadnień były kwestie związane z dofinansowaniem oraz wsparciem nie tylko SGA Student Chapters, ale także i wielu innych konferencji i warsztatów surowcowych organizowanych na całym świecie. Omówione zostały także szczegóły 18-tej konferencji z cyklu SGA Biennial Meeting, która odbędzie się w dniach 3-7 sierpnia 2025 r. w siedzibie słynnej Colorado School of Mines w Golden, (https://sga2025.org/). Zaproponowany program naukowy tej konferencji obejmuje jedenaście sesji naukowych, liczne warsztaty tematyczne z zakresu genezy i badań złóż rud metali oraz ich prospekcji, a także kilkanaście wycieczek terenowych do interesujących pod względem geologicznym miejsc w USA (m.in. do Yellowstone czy na Alaskę).

Podjęto decyzję o zwiększeniu dofinansowania udziału studentów i doktorantów podczas najbliższych imprez organizowanych przy współudziale SGA.  Analizowano również zgłoszone kandydatury do organizacji konferencji 19th BM SGA w 2027 r. Dopracowano ponadto formalne porozumienie z Society of Economic Geology (SEG) w zakresie partnerskiego współdziałania podczas organizacji i uczestnictwa  członków SGA w konferencjach surowcowych SGA i SEG.

Udział w spotkaniu przedstawiciela z Polski był okazją do wymiany poglądów w zakresie, realizowanych projektów i planowanych badań surowcowych, a także możliwości współpracy i udziału PIG-PIB w konferencjach, warsztatach i projektach surowcowych.

grupa osób pozujących do zdjęcia

Członkowie SGA Council podczas spotkania na kampusie University of Complutense w Madrycie (od lewej: S.Y. Jiang, J. Slack, N. Jansson, G. Bozkaya, A. Vymazalová, K.D. Kelley, D. Banks, F. Tornos, S. Decree, I. Pitcairn, S. Mikulski, J. Pašava oraz H. Frimmel)

Tekst: Artur Baranowski