1,42 mln zł dla projektu GRANDE-U

National Science Foundation (USA) ogłosiło wyniki prestiżowego konkursu International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U). Wśród laureatów jest projekt dr hab. Tatiany Solovey, profesor PIG-PIB pn. GRANDE-U, dotyczący wykorzystania grawimetrii satelitarnej do oceny zasobów wód podziemnych w skali europejskiej.

grafika ilustracyjna

Celem IMPRESS-U jest wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową, a także promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym. Projekty IMPRESS-U muszą opierać się na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie wszystkich partnerskich zespołów badawczych. Polskimi partnerami programu są: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

- Projekt rozpocznie się w czerwcu 2024 r. i potrwa 24 miesiące. Jego efektem rzeczowym będzie kalibracja pomiarów grawimetrycznych misji GRACE przy użyciu pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych in-situ oraz zwiększenie rozdzielczości przestrzennej danych grawimetrycznych metodami korelacyjnymi i modelowymi. Te efekty przełożą się na publikacje naukowe, a ich wyniki będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych. Projekt będzie również stanowił podstawę dla kształcenia jednego doktoranta. Projekt ma wymierne korzyści naukowe, wiąże się z prestiżem i zwiększeniem rozpoznawalności Instytutu na arenie międzynarodowej. Poza tym efekty projektu będą mogły być wykorzystane w działalności państwowej służby geologicznej w szczególności do oceny dynamiki zasobów wód podziemnych innowacyjnymi metodami opartymi na bezpośrednich pomiarach satelitarnych. – wyjaśnia dr hab. Tatyana Solovey, prof. instytutu.

Jednym z istotnym celów zwycięskiego projektu jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami USA, krajów Bałtyckich i Ukrainy. Polska reprezentowana jest przez PIG-PIB (koordynator partnerów PL) oraz Centrum Badań Kosmicznych (CBK) PAN. Dr hab. Tatiana Solovey wraz z dr Justyną Śliwińską-Bronowicz z CBK PAN otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w wysokości niemal 1,42 mln zł. Zasięg projektu obejmuje: Polskę, Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię i USA. Naukowczynie będą również współpracować z Laboratorium Geofizycznym w Poczdamie (Niemcy). Partnerami w projekcie są:

  • University of California, San Diego - Lider
  • PIG-PIB
  • CBK PAN
  • University of Tartu
  • Geological Survey of Estonia, Tallinn
  • Vilnius University
  • New Mexico State University
  • Ukrainian Hydrometeorological Institute, Kyiv
  • Taras Shevchenko National University, Kyiv
  • University of Latvia, Riga

Tekst: Artur Baranowski