Ocalona spuścizna po naukowcach z PIG-PIB

PIG-PIB przekazał do Muzeum Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu (oddział Muzeum Zamek Tarnowskich) spuściznę po wybitnych geologach: doc. Katarzynie Pawłowskiej i prof. Stanisławie Pawłowskim, pracownikach Instytutu, odkrywcach złóż siarki w Tarnobrzegu. To cenny historycznie i bardzo obszerny materiał. PIG-PIB dba o to, żeby dziedzictwa wybitnych naukowców nie uległy rozproszeniu i zniszczeniu.

We współpracy ze spadkobiercą, pracowniczki archiwum zakładowego PIG-PIB Jadwiga Nowatkiewicz i Małgorzata Kurzela w latach 2022-2023, po żmudnej selekcji pozostawionych w mieszkaniu materiałów wydzieliły i uporządkowały wszystkie archiwalia. Ich trzon stanowią w m.in. świadectwa szkolne, świadectwa maturalne, legitymacje szkolne i pracownicze, odznaczenia państwowe, resortowe, dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne, różnego typu zaświadczenia oraz znaczna ilość pocztówek, telegramów, bogaty zbiór listów. Bardzo ważnym materiałem historycznym są także życiorysy, które prof. Stanisław Pawłowski pisał na kilku etapach swojego życia.

trzy kobiety pochylają się nad zbiorem materiałów archiwalnych

Prace archiwizacyjne (Jadwiga Nowatkiewicz i Małgorzata Kurzela z PIG-PIB oraz Beata Kotasiak-Wójcik, dyrektor Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego)

Zbiór dopełniają unikatowe fotografie m.in. obrazujące działalność kopalni siarki w Tarnobrzegu i dokumentujące chrzest statku ,,Kopalnia Grzybów” oraz wycinki prasowe, broszury i prasa tematyczna dotycząca siarki.

zbiór pamiątek, fotografii

Archiwalne fotografie

zbiór pamiątek, fotografii i dokumentów

Dokumenty osobiste oraz odznaczenia

Wybór miejsca przekazania spuścizny nie był przypadkowy. Materiały wzbogacą zbiór zgromadzony w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, gdzie prywatne materiały przekazywała przez wiele lat doc. Katarzyna Pawłowska. Materiały archiwalne przekazano pod opiekę Beaty Kotasiak-Wójcik, dyrektor Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, która zapewniła, że zostaną właściwie zabezpieczone przed zniszczeniem, a zawarte w nich informacje ocalone, z możliwością późniejszego ich wykorzystania przez historyków lub geologów.

Tekst: Jadwiga Nowatkiewicz
Współpraca: Artur Baranowski

Przekazanie spuścizny nastąpiło w ramach realizacji projektu sfinansowanego z subwencji przyznanej Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2024 roku.