Centralne Laboratorium Chemiczne ponownie akredytowane przez PCA

certyf clch 2015Polskie Centrum Akredytacji po raz kolejny potwierdziło, że Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i przedłużyło ważność   image akredytacji AB 283 do 3 lutego 2019 r. Zakres akredytacji  obejmuje badania chemiczne wody, ścieków, gleb, gruntów, osadów, skał, obiektów i materiałów biologicznych oraz produktów rolnych, a także badania właściwości fizycznych wody, ścieków, gleby, gruntów, osadów i skał. Centralne Laboratorium Chemiczne posiada certyfikat akredytacji od 2000 roku.

 

Przemysław Drzewicz
kierownik Centralnego Laboratorium Chemicznego